Miljoenen aan onregelmatigheden ontdekt bij RGD
26 Jun, 00:00
foto


Bij diverse projecten uitgevoerd door de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) heeft Orion Assurance & Advisory NV onregelmatigheden geconstateerd. Dit staat in een 60 pagina's tellend rapport dat is uitgebracht. Orion heeft in opdracht van het ministerie van Financiën de inkomsten en uitgaven over de periode januari 2012 tot en met juni 2018 geanalyseerd. Starnieuws heeft de hand weten te leggen op dit rapport. In deze periode waren verschillende bestuurs- en directieleden verantwoordelijk voor de RGD. 

Directieleden en leden van het bestuur hadden zichzelf tegen aanzienlijke maandelijkse vergoedingen aangesteld in vooraanstaande functies van uitvoerende commissies. Daardoor was er sprake van conflicterende belangen. Onbehoorlijk bestuur heeft ertoe geleid dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van het project babyvoeding niet kan worden verantwoord met deugdelijke onderbouwing en onderliggende stukken, concludeert Orion. 

De bouw van diverse gezondheidscentra over de kustvlakte heeft 35% meer gekost dan de begroting. Mede hierdoor kampt de RGD nu met financieringstekorten. Bij steekproeven blijkt dat 36% van de basisstappen voor interne beheersing niet is nageleefd. 37% van de opgevraagde administratieve vastleggingen kon niet overgelegd, dan wel achterhaald worden. Ondanks het niet naleven van de interne regelgeving is door de algemeen directeur fiat gegeven voor uitvoering van projecten en betaling van de uitgaven. 

Zonder deugdelijke onderbouwing en geen formele goedkeuring van het bestuur, is SRD 7 miljoen meer uitbesteed dan overeengekomen met de projectaannemers. Dit is 35% meer dan de overeengekomen aanneemsom van SRD 20 miljoen. Dit heeft plaatsgevonden in 2016 en 2017, waarbij Edwin Noordzee waarnam als directeur. Bij het project Babyvoeding is bijkans SRD 1 miljoen niet verantwoord in de administratie. Dit was in de periode 2011-2015. Toen was Maaltie Sardjoe directeur. 

Bij Laboratoriumdiensten constateert Orion dat ruim SRD 1 miljoen uitgegeven is. Het contract loopt zonder goedkeuring van het bestuur. (Periode  2013-2018). De voorraadverschillen bij de Financiële Administratie bedragen ruim SRD 2.6 miljoen in 2017. Er is onvoldoende onderbouwing bij waardering eigen vermogen RGD. Een bedrag van SRD 86 miljoen is ingehouden van het personeel maar niet afgedragen aan verschillende instanties tussen 1999 en 2019. De bestemming van ICT-middelen ter waarde van SRD 942 duizend is niet volledig onderbouwd.