Mathoera: Drugsbestrijding moet onder pg blijven
25 Jun, 00:00
foto
Assembleelid Krishna Mathoera


"Drugsbestrijding zal gepositioneerd worden op het niveau van de Nationale Veiligheid. Hiermee erkent, de regering in elk geval, dat het probleem ernstige vormen heeft aangenomen en dat actie en aanpak vanuit het hoogste niveau noodzakelijk zijn. Dit laatste, vermoed ik, onder druk van de internationale gemeenschap, omdat de inbeslagname van drugs zowel in Suriname als in het buitenland een explosieve toename vertoont, zeker in vergelijking met de periode van de Frontregering. Een schande voor ons imago, hetgeen in schril contrast is met het mooie en bewonderenswaardige, dat onze sporters door hard werken neerzetten." Zo reageert Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) in gesprek met Starnieuws. 

"Maar zal 'de herpositionering van de drugsbestrijding' bij het directoraat Nationale Veiligheid criminelen buiten de deuren houden? Ik geloof het niet!", zegt het Assembleelid. Transnationale criminelen pak je aan met een ferm, integraal beleid, waarachter de regering onder leiding van de president staat. Een beleid, waarin instituten zoals het Openbaar Ministerie, politie, het MOT, het FOT, inlichtingendiensten versterkt worden met meer wettelijke bevoegdheden, met meer technische mogelijkheden en een sterke lokale en internationale samenwerking. 

In de afgelopen jaren is nauwelijks geïnvesteerd in deze instituten, stelt Mathoera. De investeringen in justitie zijn volgens haar drastisch afgenomen. Herpositionering van de drugsbestrijding in een verkiezingsjaar zal het drugsprobleem niet oplossen. Bovendien zal dit nog meer barrières creëren, omdat de procureur-generaal (pg) conform de grondwet expliciet, met uitsluiting van elk ander orgaan, is aangewezen als hoofd van de opsporing en vervolging. De bestrijding kan nergens anders, dan onder de pg. "Drugsbestrijding is een justitieel en politionele aangelegenheid en geen militaire aangelegenheid, die aan het directoraat Nationale Veiligheid, moet worden toevertrouwd, waarvan het hoofd een topmilitair is, voor wie ik persoonlijk veel respect en waardering heb," zegt Mathoera. 

Het onderzoek in de case Duikboot, vliegtuig Saramacca vanuit een speciaal team uit de structuur van politie, heeft de kwetsbaarheden blootgelegd. Terwijl het onderzoek liep, heeft politiek ingegrepen en zijn mensen afgelost, terwijl het belang van bewijs van in beslag genomen voorwerpen opzettelijk dan wel onopzettelijk is ondermijnd. "De duikboot is verdwenen en de verdediging van de verdachten speelt handig in daarop. Dit is een extra reden om drugsbestrijding niet neer te leggen bij personen of instanties, die enorme schade kunnen veroorzaken aan het justitieel traject," benadrukt Mathoera.

Een ander argument is de snelheid en de integriteit van informatie uitwisseling (politie/politie) met buitenlandse opsporingsdiensten, die liever bij de opsporing moet worden gelaten, dan een orgaan, dat dicht bij de politiek staat. In de afgelopen jaren, heeft politieke invloed nauwelijks geleid tot merkbare resultaten. Integendeel zijn er vragen alom gerezen, waarom de politiek dit probleem tot zulke proporties heeft doen groeien en niet op tijd heeft ingegrepen. Is drugsbestrijding niet belangrijk of zijn er belangen, die spelen? Het verwijt blijft, gelet op de huidige omvang van het probleem.

De rol van de politiek is randvoorwaarden scheppend beleid en niet interveniëren in lopende onderzoeken. Overigens heeft sturing vanuit het Kabinet van de President, op andere ministeries niet geresulteerd in merkbare en zichtbaar betere resultaten. En dat is nog een reden om te twijfelen, waarom het nu wel gaat werken. Er is niks veranderd aan het Kabinet, voert het Assembleelid aan. 

"De huidige machthebbers hebben het drugsprobleem steeds gebagatelliseerd en zich verhuld in zelfmedelijden en een slachtofferrol. Deze onvolwassen houding van klagen en anderen de schuld geven, is tijdverspilling en contra productief. Daarmee is de bestrijding niet gediend. Drugsbestrijding vraagt om een sterk en duidelijk signaal naar de internationale gemeenschap en criminelen. Dit signaal zou kunnen zijn, het onderkennen van het probleem, drugsbestrijding onder de pg laten en de diensten alle tools geven en investeringen verhogen.

"Het is niet verwachtbaar, dat het gaat gebeuren. Deze regering, die negen jaren heeft geslapen en nu, het jaar van de verkiezing wakker is, verkwanselt elk vertrouwen over haar vermogen, om de  samenleving bescherming te bieden, tegen mensen, die wet en recht naast zich neerleggen. Simpel omdat de regering haar verantwoordelijkheid en plicht heeft verzaakt om resultaten neer te zetten. Het is geen voorbeeld en inspiratie voor het volk, maar een grote teleurstelling", zegt Mathoera. 

Monday 20 January
Sunday 19 January
Saturday 18 January