NDP Wanica bespreekt aanpak problemen te Leiding 20
22 Apr, 06:32
foto
Assembleelid Rossellie Cotino spreekt de bewoners van Leiding 20 in het district Wanica toe. Met hen hebben de NDP-structuren doorgenomen welke problemen met prioriteit zullen worden aangepakt.


Op een buurtvergadering te Leiding 20, afgelopen zaterdag, is met de NDP-structuren en de bewoners geïdentificeerd welke verdere ontwikkeling nodig is in de omgeving. Met name de ontsluiting van het gebied met het nabijgelegen Sunny Point door middel van een weg en busverbinding is besproken, alsook de grondproblemen van de bewoners.

De overwoekerde bermen, slecht begaanbare wegen, en onregelmatige vuilophaal kwamen ook ter sprake. Voorts kon worden aangekondigd dat de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij binnen enkele weken de buurt zal aandoen om het aantal tapkranen te verruimen en woningen aan te sluiten op het uitgebreide waternet.

Het ontbreken van straatverlichting in de woonwijk zien de bewoners ook graag opgelost. De Energie Bedrijven Suriname die reeds in voorbereiding is om straatlampen te vervangen in diverse districten, zal, op verzoek, ook te Leiding 20 straatverlichting als prioriteit meenemen, zodat het veiligheidsgevoel van de buurtbewoners wordt verhoogd. In de komende weken worden alle ressorten in het district wederom aangedaan voor een periodieke evaluatie, meldt NDP afdeling Wanica.


Wednesday 21 August
Tuesday 20 August
Monday 19 August