Surinaams Burgerlijk Wetboek 150 jaar op 1 mei
22 Apr, 02:47
foto


Op 1 mei 2019 bestaat het Surinaamse Burgerlijk Wetboek 150 jaar. Mr. André Saheblal, gepensioneerd directeur van Justitie & Politie en oud-hoofddocent Rechten aan de Anton de Kom Universiteit, neemt een duik in de geschiedenis. De vraag die hem bezighoudt is, zal deze dag ongemerkt voorbij gaan? De vraag is bestemd voor onder andere de Surinaamse Juristen Vereniging, het ministerie van Justitie en Politie en de Juridische Faculteit van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

In Nederland heeft men ruim veertig jaren, tussen 1798 en 1838, hard gewerkt, totdat de wetboeken min of meer naar Frans model tot stand zijn gekomen. De maatschappelijke ontwikkelingen noodzaakten het dat het materieel en formeel burgerlijk recht herzien moesten worden. Het Burgerlijk Wetboek van 1838 was 109 jaar oud toen in 1947 besloten werd tot her-codificatie van het burgerlijk recht over te gaan. Terwijl in Nederland de codificatie ingevoerd werd, draaide de slavernij in Suriname op volle toeren. In 1852 werd een staatscommissie benoemd om de codificatie voor te bereiden, maar het ging allemaal te traag.

Eindelijk werd bij KB van 4 september 1868 no. 17 te middernacht en wel op 1 mei 1869 het wettelijke gezag van het oud-Hollands Recht en Romeins Recht afgeschaft en de nieuwe wetgeving in Suriname en op Curaçao ingevoerd. Afgeschaft werden: alle verordeningen, reglementen, publicaties, ordonnanties, plakkaten, statuten, costumen, en alle andere regelingen aan welke tevoren kracht van wet was toegekend.

In een uitgebreid artikel gaat André Sahablal in op de ontwikkelingen die 150 jaar beslaan. U kunt het artikel hier downloaden.
pdf-icon.gif Burgerlijk_Wetboek_150_jaar.pdf                

Wednesday 21 August
Tuesday 20 August
Monday 19 August