Doekhie woedend op actie Hanisha Jairam/Canawaima
10 Nov, 08:35
foto
De brief van de president-commissaris van Canawaima, Hanisha Jairam aan Rachied Doekhie. De stroomlevering aan hem wordt stopgezet per 15 november.


Hanisha Jairam, president-commissaris van Canawaima, bevestigt tegenover Starnieuws dat per 15 november er geen elektriciteit geleverd zal worden aan Rachied Doekhie voor Mom's Place. Hij heeft intussen een openstaande rekening van SRD 3.910 volgens Jairam. Doekhie op zijn beurt zegt dat volgens een contract dat getekend is in 2007 hij op basis van facturen de rekening betaalt. Er zijn geen facturen ontvangen, ondanks er daarom gevraagd is. Doekhie is niet te spreken over de gang van zaken en vindt dat er rancune plaatsvindt omdat hij als Assembleelid vragen heeft gesteld over het reilen en zeilen binnen het parastatale bedrijf.

Doekhie geeft aan dat hij op 30 juli nog SRD 3.167 heeft betaald aan Canawaima op basis van een factuur die hij op 30 mei heeft ontvangen. Doekhie is op 18 oktober naar het buitenland vertrokken en is nog uitlandig. Hij heeft 'per toeval' kennis gekregen van een schrijven van Canawaima dat de stroomlevering per 15 november wordt stopgezet. Doekhie vindt dat het hier om een eenzijdige beëindiging gaat van de stroomlevering, die al langer dan 11 jaar duurt. Door de opzegging lijdt hij schade waarvoor hij Canawaima verantwoordelijk zal stellen.

"Ik heb steeds tijdig de rekening betaald, zodra er een factuur werd ontvangen," benadrukt Doekhie. Hij wil de facturen die openstaan zo snel mogelijk ontvangen waardoor de rekening per direct betaald kan worden. Doekhie merkt op dat zonder factuur geen geld gestort kan worden op de bank. Hij voert aan dat Jairam zegt om bedrijfseconomische redenen de stroomlevering stop te zullen zetten. Dit kan bij hem niet in omdat de generatoren van het bedrijf continu draaien en stroom niet opgeslagen kan worden. Hierdoor gaat het bedrijf juist inkomsten derven. Het kan bij Doekhie niet in dat aan de overige bedrijven wel stroom zal worden geleverd. Deze maatregel is alleen tegen zijn bedrijf getroffen.

Jairam stelt dat Doekhie in de war is. Uit een uitdraai blijkt dat hij vanaf juni 2017 achterstallig is. Van de SRD 6.077 die openstond is op 30 juli SRD 3.167 betaald. Volgens Jairam is vanaf 24 september geschreven naar Doekhie over de openstaande rekening. Op 24 oktober is weer een brief naar hem geschreven. "De stroomfaciliteiten zullen gestopt worden daar hij zich niet houdt aan de betalingsplichten, welke de overige bedrijven wel tijdig doen," benadrukt Jairam.

"Door de diverse uitbreidingen is het technisch bekeken niet raadzaam om diverse aansluitingen te voeden. En bedrijfseconomisch ga je dan stoppen met degene waaraan je niks verdient. Dus 15 november zal de stroomtoevoer gestopt worden ja. Hij mag juridisch zaken gaan aanvechten, maar de rechter zal ingaan op bewijsdocumenten en niet op wartaal", meent Jairam.

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April