NDP: Divali, hoogtijdag voor hindoes
07 Nov, 00:52
foto


Het is alweer Divali en zijn met name hindoes over de gehele wereld bezig geweest met de grote schoonmaak van het jaar. Divali, oftewel het lichtjes festival markeert het Hindoe nieuwjaar en wordt geassocieerd met het spel en vermaak, de pastimes van de Heer op aarde. DIVALI is de bekendste Vedische hoogtijdag en kenmerkt zich tegenwoordig door het houden van evenementen op een verscheidenheid aan plaatsen, variërende van tempels en pleinen tot zelfs in het Amerikaanse White House.

Het verhaal achter DIVALI
Koning Dashrath regeerde het zeer bloeiende rijk Ajodhia en had drie vrouwen van wie koningin Kaikeyi zijn favoriet was. In een oorlog had Kaikeyi op een zeer cruciaal moment, het leven van koning Dashrath gered. Koning Dashrath beloofde haar dat hij haar drie gunsten naar haar eigen keuze zou toekennen. Kaikeyi bewaarde twee van de beloften voor een later tijdstip. De eerste wens van Kaikeyi was om gehuwd te zijn met koning Dashrath en zo geschiedde.

Koning Dashrath had vier zonen van wie Ram, de oudste, ieders favoriet was. Hij was gehuwd met de mooie en toegewijde Sita. Vlak voordat hij ingezworen kon worden als koning en zijn vader kon opvolgen, herinnerde koningin Kaikeyi haar man aan de belofte die hij haar had gemaakt in ruil voor het feit dat ze zijn leven had gered. Ze vroeg hem 1. om haar eigen zoon Bharat tot koning te maken en 2. Ram voor 14 jaren te verbannen naar het oerwoud. De koning stemde met veel pijn toe omdat het gegeven woord hem heilig was. In de Ramayana (het uitgebreide verhaal van Sri Ram) wordt dat geïllustreerd middels de volgende vers: Raghukul rite sada chali ayi, prana jaye par vachan na jayi.

Koning Dashrath stierf van verdriet en werd Sita door de demoon Ravana geschaakt. Met behulp van Sri Hanuman en zijn leger werd Sita uit handen van Ravana bevrijd en werd de slechte koning Ravana gedood.

Voor de Hindoes over de gehele wereld is deze dag erg belangrijk vanwege het feit dat het de terugkeer van Heer Sri Rama markeert. Bhagavan Sri Ram keerde na zijn ballingschap van 14 jaren terug naar zijn rijk Ajodhia nadat hij de slechte koning Ravana had verslagen in een strijd. Heer Rama werd verwelkomd door alle inwoners van Ajodhia die lampjes ook wel dipa's genoemd ter ere van hem aanmaakten. Al deze lampen verlichtten de donkere nacht en de hemel.

DIVALI dag markeert ook de dag waarop Heer Krishna, de demoon Narakasura doodde. Aldus symboliseert het divalifeest de overwinning van het licht over de duisternis en van het goede over het kwade. Het feest symboliseert ook een tijd van spirituele vernieuwing door het aansteken van niet alleen een tastbaar lampje maar meer nog het aansteken van een lampje in onze harten voor spirituele verlichting en door het verwelkomen van de Heer, van God in ons leven.

Moge het divalifeest ook voor alle Surinamers de nodige spirituele en materiële vooruitgang brengen en moge elk hart verlicht worden door het licht van kennis waardoor ook de innerlijke vijanden als haat, nijd, jaloezie worden verdreven.

Om lakshmi karotu kalyanam
Arogyam sukh sampadam
Mama shatru vinashaye
Dipa jyotir namostute


Owh godin Lakshmi, U die ons voorziet van welzijn, geluk en rijkdom, vernietigt u al mijn (innerlijke) vijanden. Ik buig me eerbiedig neer voor uw dipa.

De NDP wenst eenieder Shubh Divali