Reactie Suriname Eye Center op bericht MMC
06 Nov, 20:17
foto
Een overzicht van de staaroperaties die verschillende groepen hebben gedaan. (Tabel: Suriname Eye Care Center)


In de reactie van het Mungra Medisch Centrum (MMC) op de grieven van het Suriname Eye Center (SEC) staan er onjuistheden en beschuldigingen die weersproken moeten worden waarna deze zaak voor het SEC afgedaan is:
1. De diensten van de oogartsen in het MMC werden zoals beweerd niet sporadisch of één keer per maand maar sinds geruime tijd elke twee weken uitgevoerd. De roosters zijn voor inzage beschikbaar.

2. Het Suriname Eye Center heeft altijd zijn medewerking verleend om de oogheelkundige zorg in Nickerie te verbeteren. De tijdelijke Nederlandse en Libanese oogarts zijn beide eerst in Paramaribo door het SEC opgevangen en ingewerkt alvorens zij begonnen met hun werkzaamheden in Nickerie.

3. Vanwege de slechte financiële situatie in de ziekenhuizen en de tekorten aan operatie materiaal zijn de cataract operaties in 2017 niet doorgegaan. Hiervan is het MMC steeds nauw op de hoogte gehouden hetgeen nu wordt ontkend. De missie moest om die reden verzet worden naar februari 2018 waarbij er alsnog 115 patiënten zijn geopereerd.

4. De cataract operaties vonden steeds plaats in een samenwerking van ziekenhuis tot ziekenhuis waarbij voor alle verzekerde patiënten de algemeen gangbare ziekenhuisregels van opname met garantiebrieven worden gehanteerd. Deze procedure gaat via de administratie en buiten de artsen om. Zij verrichten slechts de operatie. De indruk wekken dat een arts geweigerd zou hebben een patiënt te opereren is dus totaal bezijdens de waarheid. In het kader van transparantie is het overigens nuttig dat het MMC vertelt hoe de 'gratis' buitenlandse missies precies betaald worden terwijl de landelijke ziekenhuiszorg in problemen verkeert.

5. De beschuldiging van gecreëerde achterstanden (dit suggereert opzet) is verwerpelijk en moet beschouwd worden in de context van rechtvaardiging zoeken voor de handelwijze.

6. Een samenwerking met de Milagros missie is het SEC nooit aangeboden (schriftelijk noch mondeling). In verband met het veel voorkomen van complexe oogziekten met name bij diabeten in Nickerie blijft een samenwerking wenselijk. Dit vanwege de aanwezige expertise en ervaring in het Suriname Eye Center met de diagnostiek en behandeling van deze aandoeningen.

Het is ten slotte goed om kennis te nemen van wetenschappelijk onderzoek landelijk gedaan in 2013 en 2014 en gepubliceerd in het toonaangevend vakblad British Journal of Ophthalmology van november 2016. Het artikel 'The cataract situation on Suriname: an effective intervention programme to increase the cataract surgical rate in a developing country' laat in een tabel de uitkomsten van staaroperaties zien die in ons land door verschillende groepen zijn gedaan. Het toont aan dat er aan de operatie resultaten van buitenlandse missies (Milagros en Eye camps) het nodige te verbeteren valt.

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April