Actiecomité Alcoa wil onderzoek DNA over ontmanteling
06 Nov, 08:06
foto
Het Actiecomité Alcoa heeft deze foto van werkzaamheden te Paranam als bijlage opgenomen in de brief.


Asha Mungra Xaviera Jessurun hebben namens het Actiecomité Alcoa in een brief aan de Assembleeleden aangegeven informatie te hebben dat er al begonnen is met ontmantelingsactiviteiten te Paranam. Gevraagd wordt aan De Nationale Assemblee om zich ter plekke te oriënteren om na te gaan of de multinational zich houdt aan de gemaakte afspraken.

De brief:
Berichten hebben het Actiecomité Alcoa (ACA) bereikt over 'ontmantelingsactiviteiten' die gaande zijn te Paranam. Indien deze activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden is er sprake van een zorgwekkende situatie en wel om de volgende redenen:
1. Op 28 augustus 2018 heeft u, de DNA bij monde van de voorzitter Mevr J. Geerlings–Simons opdracht gegeven aan de regering om alle activiteiten m.b.t. het slopen van de aluinaardeplant te Paranam met onmiddellijke ingang stop te zetten.

2. De opdracht voor stopzetting van de ontmantelingsactiviteiten door u, DNA, is door de regering en door Alcoa aanvaard (zie brief VP dd 31 augustus 2018/brief van Suralco-directeur Ruben Halfhuid).

3. Voortzetting van de ontmantelingsactiviteiten door de regering zou betekenen dat ons parlement gedesavoueerd wordt. Indien u, DNA, dit accepteert wordt hiermede een basis gelegd voor een zorgwekkende tendens, namelijk dat het parlement als zelfstandige macht aan betekenis verliest. Het behoudt van onze constitutie staat op het spel!

4. Indien Alcoa/Suralco de ontmantelingsactiviteiten voortzet betekent dit, schending van de Brokopondo Overeenkomst door Alcoa en het desavoueren van u, DNA, onze hoogste college van staat die stopzetting gelastte. Dat een multinational onze wetten en onze wetgevende macht niet respecteert dient nimmer getolereerd te worden. Het gezag van ons DNA en onze eerste burger van het land staat op het spel!

In het belang van het behoud van onze constitutie is het noodzakelijk dat u, DNA, zich ervan vergewist dat de regering en Alcoa/Suralco zich houden aan de opdracht van 28 augustus 2018. Indien dat niet het geval is, verwacht het Surinaamse volk van u, DNA, dat u gepaste maatregelen zult treffen. Immers wij kunnen niet toestaan dat multinationals al dan niet met medewerking van de regering en/of personen onze constitutie ondermijnen.

Toetsing van de voortgang van 'ontmantelingsactiviteiten' dient zo spoedig mogelijk te geschieden door een delegatie af te vaardigen bestaande uit DNA leden en deskundigen om zich ter plekke te oriënteren.
Het ACA en het volk van Suriname ondersteunt DNA en Mevr J. Geerlings–Simons in het verdedigen van de belangen van ons volk en onze constitutie te allen tijde.

Monday 22 April
Sunday 21 April
Saturday 20 April