Ferme eisen opgenomen in het 'Diitabiki Akkoord' (update)
11 Oct, 00:00
foto
Granman Bono Velantie ondertekent het 'Diitabiki Akkoord' aan het eind van de drie dagen durende 'Liba Krutu' te Drietabbetje.


De 'Liba Krutu' heeft in het Diitabiki Akkoord ferme besluiten genomen, waarbij duidelijke eisen worden gesteld. De besluitenlijst omvat 18 punten. De krutu is op 8, 9 en 10 oktober gehouden onder leiding van de granmans Bono Velantie (Okanisiestam) en Lesley Valentijn van de Matawaistam. Alle zes Marronstammen die deelgenomen hebben aan de krutu stellen dat niet Albert Aboikoni maar Naze Amina de rechtmatige opvolger is van wijlen granman Belvon Aboikoni. Ook de verandering van de naam Marron in Afro-Surinamers wordt niet geaccepteerd.

De besluiten die genomen zijn op de krutu:
1. Het traditioneel gezag verzoekt dat de Staat Suriname de ILO Conventie nummer 169 zo snel als mogelijk ratificeert.
2. Het traditioneel gezag verzoekt de regering en de politiek dat zij onmiddellijk stoppen met het creëren van verdeeldheid onder de binnenlandbewoners.
3. Het traditioneel gezag verzoekt dat de regering stopt met bemoeien in interne aangelegenheden van het traditioneel gezag.
4. Het traditioneel gezag accepteert de verandering van de naam Marron in Afro-Surinamers resoluut niet.
5. In het kader van het grondenrechtenvraagstuk verzoekt het traditioneel gezag dat de regering het Saamaka Vonnis naar letter en geest uitvoert.

6. Het traditioneel gezag verzoekt de regering per direct te werken aan een ontwikkelingsplan t.b.v. het binnenland.
7. Het traditioneel gezag verzoekt dat de regering haar met respect behandelt en beter waardeert voor het werk dat zij verricht binnen de leefgemeenschappen van binnenlandbewoners.
8. Het traditioneel gezag heeft besloten dat alle zes stammen als één zullen opereren.
9. Het traditioneel gezag heeft besloten dat er geen grenslijnen worden vastgesteld tussen de diverse Marronstammen.

10. Het traditioneel gezag verzoekt opheldering van de werking van het grensverdrag met Frans-Guyana, dat op 15 november 2017 is goedgekeurd door het parlement.
11. Het traditioneel gezag verzoekt adequaat onderwijs in een kindvriendelijk en motiverend milieu.
12. Het traditioneel gezag verzoekt adequaat gezondheidszorg voor het gehele binnenland
13. Het traditioneel gezag verzoekt optimale nutsvoorzieningen in alle woon- en leefgemeenschappen.
14. Alle zes stammen vallend onder het traditioneel gezag der Marrons delen mede dat de heer Naze Amina op de juiste traditionele wijze is ingewijd als Saamaka granman; derhalve is hij ook volgens de traditie de rechtmatige opvolger van wijlen granman Belvon Aboikoni.

15. Het traditioneel gezag verzoekt onmiddellijke stopzetting van het uitgeven van concessies aan multinationals en het uitvoeren van houtkap werkzaamheden door deze bedrijven binnen haar directe leef- en woongebieden.
16. Het traditioneel gezag verzoekt dat in alle dorpen waar scalians werkzaamheden uitvoeren er onmiddellijk gezond drinkwaterinstallaties worden aangelegd voor de leefgemeenschappen en het instellen van een dorpsfonds t.b.v. de dorpen die in de directe omgeving van de scalians liggen.
17. Het traditioneel gezag verzoekt dat er pinautomaten op strategische plaatsen in het binnenland worden geplaatst, zodat zij hun vergoedingen kunnen opnemen.
18. Het traditioneel gezag wenst dat er binnen redelijk termijn een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van deze punten.

De Marronstammen en diverse organisaties die deelgenomen hebben aan de krutu zijn:
- De Okanisiestam (Ndjuka, Saakiiki, Cottica, Duudu-Ini & Kawina)
- De Saamakastam ( Matjaw-Lo, Twalufu-Lo & Vereniging van Saramaccaanse Gezagsdragers)
- de Paamakastam
- de Kwintiestam
- de Matawaistam
- de Alukustam
- de Inheemsen van Apetina & omgeving
- Royal Fiiman Paansu
- Fiiman Paansu (Frans-Guyana)

De verklaring is ondertekend door de granmans Velantie en Valentijn.

Sunday 26 May
Saturday 25 May
Friday 24 May