PALU: Richting, stabiliteit en zekerheid onderwijs nodig
11 Jul, 03:56
foto


Onderwijs is inhoudelijk en organisatorisch al jaren het zorgenkind van opeenvolgende regeringen. Ook de huidige regering weet er niet echt raad mee. Steeds weer wordt er geëxperimenteerd met verschillende schooltypes en met nieuwe boeken en lesmethoden. Het bewijs dat we niet veel zijn opgeschoten in de afgelopen jaren zullen we straks weer zien aan het eind van het schooljaar in de vorm van de cijfers van de geslaagden voor de eindexamens MULO en VWO. Hier komt nog bij dat er vrijwel geen school- of studiejaar voorbij gaat zonder stakingen of andere verstoringen. Ons onderwijs heeft meer dan ooit behoefte aan richting, stabiliteit en zekerheid. Dit zegt de PALU in een persbericht.

Maar goed, nu moet dan het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) worden ondergebracht bij de Universiteit. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is net een week geleden gekomen met de mededeling dat er per 1 oktober geen nieuwe inschrijvingen zullen worden gedaan voor het IOL.

Grote haast
In een poging om de grote haast van de incorporatie van IOL in ADEK te beargumenteren haalt de minister aan dat het niveau van het onderwijs drastisch moet worden verhoogd. Maar er zijn weinig mensen die het oneens zullen zijn over het niveau van het onderwijs. Uit alles blijkt dat betrokken partijen, leerkrachten, studenten, aspirant-studenten en ouders zich gewoon overrompeld voelen. En dat is goed te begrijpen, want op dit moment bestaat er bijvoorbeeld over het curriculum van zelfs maar het schakeljaar dat nieuwe inschrijvers per 1 oktober moeten gaan volgen, geen duidelijkheid.

We praten dan nog niet eens over de hele verdere opleiding. Leerkrachten zitten ook met talloze vragen. En daar komt nog bij, de ervaring met de huidige regering, dat teveel maatregelen die misschien nodig zijn, onvoldoende of ronduit slecht worden voorbereid, waardoor die maatregelen halverwege moeten worden teruggedraaid.

Oorzaken
Dat de minister de onbevoegde leerkrachten noemt als oorzaak van het slechte onderwijsniveau is natuurlijk een misser. Zo eenvoudig ligt dat niet. Die onbevoegde leerkrachten zijn onderdeel van een totaal systeem en wat de PALU betreft moet juist dat systeem worden aangepakt. Maar ook dan nog, los van het grote plaatje, hoe zit het met het gebrek aan les- en schoolmaterialen waar regeringen maar geen blijvende oplossing voor weten te vinden. Of het gebrek aan werkgelegenheid voor afgestudeerden, dat niet motiverend werkt naar de huidige leerlingen en studenten om naar school te gaan en hun studie af te ronden. Maar ook het voorbeeld dat jeugd en jongeren krijgen voorgeschoteld door onder andere de huidige politieke machthebbers dat zij niet hoeven te studeren als maar een werk voor ze 'politiek geregeld' wordt. En niet te vergeten, het gebrek aan maatschappelijke begeleiding voor kinderen met leer- en studieproblemen.

Breed gedragen onderwijsbeleid
Door de manier waarop ministers op dit moment worden benoemd en reshuffled, is de situatie ontstaan dat zij zijn aangewezen op een steeds kleinere kring van loyalisten om de genoemde problemen op te lossen. Terwijl juist, lering trekkend uit de afgelopen 40 jaren, de enige weg uit de problemen is samenwerken aan een breed gedragen, samenhangend, lange termijn onderwijsbeleid.

Alle actoren in het onderwijs zullen moeten samenwerken aan dit lange termijn beleid dat het succes van de onderwijshervormingen zal bepalen. Gegeven de grote problemen in ons onderwijs is het niet meer een kwestie van 'kunnen Surinamers dat', maar een kwestie van 'Surinamers zullen MOETEN samenwerken'. De jeugd en jongeren van Suriname zijn teveel de dupe geworden van opeenvolgende beleidsmakers die op een zeer onvolwassen wijze zijn omgegaan met hun belangen. De toekomst van Suriname staat op het spel.

Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April