Simons: Bezoek president India kan nieuwe kansen scheppen
19 Jun, 06:37
foto
Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons.


Het bezoek van president Ram Nath Kovind van India aan Suriname zet ons land op de kaart in India en daarbuiten en kan nieuwe kansen scheppen. India maakt bijvoorbeeld grote stappen voorwaarts op gebied van ICT en de toepassing van hernieuwbare energie. De toegezegde ondersteuning in deze beide sectoren is van belang voor de verdere ontwikkeling van Suriname. Het is belangrijk met alle landen van herkomst goede culturele en economische banden te hebben en proactief en geïntegreerd deze relaties in te zetten voor positieve ontwikkeling van onze economie en versterking van onze diverse samenleving.

Dit zegt Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons om een reactie gevraagd aan Starnieuws. Woensdag houdt De Nationale Assemblee een buitengewone openbare vergadering ter gelegenheid van het presidentiële bezoek. Op de agenda staan er toespraken van de Assembleevoorzitter, het Indiase staatshoofd en president Desi Bouterse.

Het bezoek van de Indiase president aan Suriname en op deze reis ook aan Griekenland en Cuba, past in het buitenlands beleid van India. Dit land heeft zich voorgenomen een behoorlijke groei van zijn economie door te maken tussen nu en 2025. Het neemt een leidende positie in ten opzichte van kleinere ontwikkelingslanden en heeft zich ingezet op het betrekken van zijn diaspora. India heeft samen met Frankrijk en leidende rol vervuld bij het tot stand komen van de solar alliance, een verdrag waarin de ontwikkeling van zonne-energie centraal staat. Het is volgens Simons te verwachten dat India een steeds grotere rol zal gaan spelen in de internationale politiek en economie.

Suriname heeft de landen van herkomst gedefinieerd als aandachtsgebieden voor de buitenlandse politiek. India is een van de belangrijke landen van herkomst en zoals aangegeven een zich ontwikkelende economische grootmacht.
Door het bezoek van de president van India wordt in Suriname het bewustzijn ten aanzien van dit onderdeel van de buitenlandse politiek versterkt, meent de Assembleevoorzitter.