Oproep om Guyanaschild tot vredeszone te maken
13 Nov 2017, 22:45
foto
Mark Kirton


De landen die het Guiana Shield vormen, zouden er goed aan doen zich in te zetten voor het laten verworden van dit gebied tot een vredeszone. Deze oproep deed de Guyanese academicus Mark Kirton afgelopen donderdag tijdens de opening van het eerste internationale seminar over grensstudies van de Guiana’s, dat gehouden werd bij de Federale Universiteit van Amapa (UNIFAP) in Macapa, Brazilië.

De sessie werd bijgewoond door academici, Braziliaanse federale en staatsambtenaren, onder wie de staatssecretaris van Amapa, voor wetenschap en technologie, en verschillende functionarissen van de federale universiteit van Amapa. Het seminar is georganiseerd door professor Paulo Gustavo Correa, vicerector van UNIFAP. Kirton presenteerde het thema ‘Integration in the Guianas as a tool for development’. Ook Suriname was vertegenwoordigd op dit seminar.

Volgens Kirton zullen de landen zich met deze vredeszone moeten committeren aan enkele belangrijke vormen van samenwerking, onder meer op economisch, technisch en sociaal gebied. Kirton gaf aan dat het Guiana Shield momenteel wordt gekenmerkt door het gevoel van afgescheidenheid. Dit beperkt de opkomst van de sterke banden en de verhoudingen tussen de staten. Hij gaf aan dat het koloniale bilateralisme, verschillen in cultuur en taal, alsook verschillende niveaus van economische ontwikkeling de samenwerking binnen het Guiana Shield beperken.

Kirton stelt zich op het standpunt dat de gemeenschappelijke economische en veiligheidsuitdagingen waarmee deze landen worstelen, een uniforme aanpak vereisen, vooral tegen de achtergrond van het bestrijden van de grensoverschrijdende criminaliteit, drugs en mensenhandel en klimaatuitdagingen en de nogal “open” grenzen. Met de beperkte menselijke en financiële middelen kan worden overwogen om het Amazon Surveillance System (SIVAM), dat momenteel in Brazilië actief is, uit te breiden met de kleinere staten van het Guyana-schild zoals Guyana en Suriname. Kirton heeft ook de oprichting van een Business Forum van het Guyana-schild aanbevolen. Deze zal de handels- en commerciële activiteiten tussen de landen moeten bevorderden.

Als onderdeel van het programma, gaf Ruben Martoredjo uit Suriname een presentatie over het Surinaams sociaal beleid. Hij legde de nadruk op de uitdagingen van kleine landen bij het aanpakken van het socialezekerheidsbeleid. Hij voegde eraan toe dat de regering van Suriname door de jaren heen uitdagingen heeft ondervonden bij de implementatie van sociale zekerheid en sociale bescherming. Geografische verschillen tussen de kuststreek en het binnenland, de bevolkingsdichtheid, beperkte infrastructuur en taalverschillen hebben hiertoe geleid. Suriname zal zich nog meer moeten richten op regionale organisaties zoals Unasur, die kennis en ondersteuning kunnen bieden bij sociale ontwikkelingskwesties. Met Brazilië zou de samenwerking op sociaal gebied intensiever moeten zijn. Brazilië, wordt internationaal erkend voor zijn sociale programma's, waaronder het Bolsa Familia-programma. Martoredjo nam ook deel aan een panel dat de integratie van Suriname in Zuid-Amerika besprak.

Ala-D Media