Administratieve zaken LISP III worden nog afgerond
19 Oct, 06:36
foto
Minister Cristien Polak van Sociale Zaken & Volkshuisvesting en Dynaida Baptist, directeur LISP, in gesprek met journalisten. (Foto: Raoul Lith)


Mensen kunnen zich nog niet opgeven voor huizen die landelijk gebouwd zullen worden in het Low Income Shelter Programma III. De administratieve zaken moeten eerst in orde worden gemaakt, benadrukt minister Cristien Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in gesprek met journalisten.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft een leningsovereenkomst gesloten van US$ 35 miljoen met de Islamic Development Bank (IsDB) voor de bouw van sociale woningen. Minister Polak legt uit dat diverse procedures nog in orde worden gemaakt voordat mensen zich kunnen aanmelden. Het LISP III programma verschilt van het vorige. Nu zal een beperkt aantal mensen (300) dat geen terrein heeft, ook in aanmerking komen voor een lening. Het terrein zal door de overheid worden toegewezen.

In de vorige programma's kwamen mensen die een perceel hadden of een woning moesten renoveren in aanmerking voor financiering. Nu is er een variant bijgekomen, legden de minister en Dynaida Baptist, directeur van het LISP, uit. "Dus mensen moeten niet vrijdag naar het LISP-kantoor gaan. Zij moeten de bekendmaking afwachten," benadrukte Polak. De administratieve voorwaarden moeten eerst rond zijn. Dit is een eis van de IsDB. De mensen die via LISP in aanmerking komen voor een lening, betalen 5% rente. Het gaat om sociale woningbouw, waarbij het belangrijk is dat de mensen het geld kunnen terugbetalen.

Minister Polak merkt op dat LISP onderdeel is van het overheidsbeleid. Op verschillende niveaus worden huizen gebouwd. Woningbouw is een prioriteit van de regering. Via LISP worden sociaal zwakkeren in de districten en de kustvlakte tegen soepele voorwaarden geholpen aan een nieuwbouw woning of renovatie van een bestaand huis.

In de kustvlakte zullen 1280 huizen worden gebouwd en 2000 gerenoveerd. In het binnenland gaat het om 500 nieuwe woningen en 200 renovaties. Om in aanmerking te komen voor het LISP III programma, moet het gezinsinkomen met maximaal zeven gezinsleden SRD 4300 per maand zijn. Alle inkomens uit het gezin worden meegerekend.