Bond SPSB distantieert zich van uitspraken Berenstein
11 Oct, 02:46
foto


De vakbond bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), de Algemene Bond voor Bankpersoneel in Suriname (ABBS), distantieert zich van uitspraken gedaan door C-47 voorzitter Robby Berenstein. De bond ontkent dat de SPSB zich op instigatie van de regering of minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, zich leent voor oneigenlijke financiële handelingen.

"Met dergelijke berichten wordt niet alleen de moraal van de medewerkers geschaad, maar wordt ook de integriteit van de directie en de medewerkers in twijfel getrokken," zegt de voorzitter van de ABBS, Lesley Blokland, in een persbericht. Benadrukt wordt dat de bank vanaf de aanstelling van de nieuwe directie bezig is met een inhaalslag op het gebied van scholing, technologie, dienstverlening en organisatie. Dit vraagt veel inspanning van zowel het personeel als de directie.

De SPSB heeft zich als bankinstelling te houden aan diverse nationale en internationale regels die gelden voor het bankwezen. "Op geen enkele manier hebben de bond en de medewerkers de indruk dat deze regels met de voeten worden getreden en dat de bank oneigenlijk wordt ingezet of dat de regering oneigenlijke verzoeken heeft gedaan aan de bank," stelt de bond.

De ABBS zou het bijzonder hebben geapprecieerd als er, alvorens dergelijke zwaarwichtige uitspraken werden gedaan, afstemming was gepleegd met de collega-bondsbestuurders van de SPSB. De bond distantieert zich van elke uitspraak in de media, waarin wordt gesuggereerd dat de bank anders wordt ingezet dan haar doelstellingen omschrijven.