Suriname participeert in VN vergadering over orkaan Irma
19 Sep 2017, 03:58
foto
Minister Yldiz Pollack-Beighle in New York tijdens een vergadering. Achter haar ambassadeur Michel Kerpens. (Foto: NII)


Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken heeft geparticipeerd in een speciale bijeenkomst die is bijeengeroepen door de Secretaris-Generaal en de voorzitter van de Algemene Vergadering om aandacht te vragen voor de landen die getroffen zijn door orkaan Irma. De vergadering had eveneens tot doel de internationale gemeenschap bijeen te brengen om een gecoördineerde aanpak te bewerkstelligen bij deze calamiteiten. De minister heeft in een korte interventie aangegeven dat Suriname een bescheiden bijdrage heeft kunnen leveren aan het lenigen van de noden van Antigua & Barbuda en Cuba.

Pollack-Beighle heeft ook erkentelijkheid van de regering overgebracht aan de Bolivariaanse Republiek Venezuela, voor de ondersteuning bij het vervoeren van Surinaamse burgers die door het verwoestende pad van orkaan Irma op St. Maarten, moesten worden geëvacueerd. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII).

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Latijns Amerikaanse en Caribische Staten hebben maandag, gebruikmakend van hun aanwezigheid in New York, een vergadering belegd onder het voorzitterschap van El Salvador. Tijdens deze bijeenkomst is de meeste aandacht besteed aan twee zaken, het vaststellen van een datum voor de geplande vergadering van de CELAC met de Europese Unie en het bereiken van consensus over de voorgestelde rulatie van het voorzitterschap van de CELAC. Door de patstelling binnen CELAC is er geen concreet resultaat bereikt, ondanks oproepen van diverse landen, waaronder Suriname om het groter belang van de regio voorop te stellen.

Voorgesteld wordt dat over de datum van de vergadering met de Europese Unie een groep van landen voorstellen zullen presenteren aan de overige leden van CELAC. Over rotatie zullen lidstaten nog reageren op de voorstellen gedaan door de tijdelijke voorzitter van de CELAC. Minister Pollack-Beighle zal de 72-ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op zaterdag 23 september omstreeks 16:15 uur toespreken.