Mensenrechten Suriname onder de loep in Zwitserland
04 May 2016, 01:42
foto


De situatie van de mensenrechten in Suriname en St. Vincent & the Grenadines worden onderzocht in Genève, Zwitserland. Een werkgroep van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, de Universal Periodic Review (UPR), is belast met het onderzoek dat voor de tweede keer plaatsvindt.

Suriname en St. Vincent & the Grenadines zijn twee van de veertien staten van de UPR werkgroep die tijdens de zitting worden beoordeeld. De bijeenkomst in Genève vindt van 2 tot 11 mei plaats. De eerste evaluatie van Suriname heeft op 2 mei 2011 plaatsgevonden. Van St. Vincent & the Grenadines was op 10 mei 2011.

De beoordelingen vinden plaats op basis van onder andere het nationaal rapport dat de staat daarover zelf heeft uitgebracht en informatie uit verslagen van onafhankelijke mensenrechtenorganisaties, deskundigen en groepen, die bekend staan als de speciale procedures, mensenrechten verdragsorganen, en andere VN-organen. De werkgroep gebruikt bij haar beoordeling ook informatie die andere belanghebbenden hebben verstrekt, waaronder de nationale mensenrechten instellingen, regionale organisaties en maatschappelijke groeperingen.

Voor Suriname zal worden gelet op de bescherming van inheemse volkeren, hun individuele en collectieve rechten, met inbegrip van landrechten kwesties;
- Stappen die zijn genomen om de sekse-vooroordelen weg te nemen en de empowerment van vrouwen;
- Gendergelijkheid in de overdracht van de nationaliteit en de kwestie van stateloze kinderen;
- De aanpak van huiselijk geweld;
- Maatregelen om de mensenhandel, kinderarbeid en lijfstraffen van kinderen te bestrijden;
- Toegang tot onderwijs;
- De negatieve effecten van kwikvergiftiging als gevolg van de goudwinning op het milieu en inheemse gemeenschappen;
- De minimum leeftijd voor het huwelijk;
- De oprichting van een onafhankelijk mensenrechten instituut;
- Het feit dat de doodstraf nog steeds deel uitmaakt van het militair wetboek van strafrecht; en
- Straffeloosheid voor mensenrechtenschendingen uit het verleden.

Wednesday 11 December
Tuesday 10 December
Monday 09 December