CBvS: Koersstijging door opzettelijke verkeerde informatie
16 Apr 2016, 01:52
foto


Gegeven de economische fundamenten, het bijgestelde monetair en fiscaal beleid is de enige conclusie die getrokken kan worden dat de koersstijging gedreven wordt door opzettelijke verspreiding van verkeerde informatie en door speculatie. Dit zegt de Centrale Bank van Suriname (CBvS) in een persbericht. Gesteld wordt dat de koers op de parallelle markt de afgelopen dagen, tegen alle economische fundamenten in, kunstmatig sterk omhoog wordt gebracht.

De CBvS is ervan overtuigd dat de evenwichtskoers die door de zuivere werking van het mechanisme van vraag en aanbod tot stand zal komen, op een lager niveau ligt dan dat van de huidige parallelle markt. "Volstrekt verkeerd is de informatie dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een bepaald target van de wisselkoers voor ogen heeft. Niets is minder waar! Als voorhoedeloper bij de bewaking van de waarde van onze munt, verzekert de Bank de gemeenschap dat op maat gesneden monetair en fiscaal beleid gericht is op prijsstabiliteit en evenwicht in de economie en dat dit beleid onomwonden bijval van het IMF gekregen heeft," zegt de CBvS.

Reeds getroffen maatregelen op het terrein van het fiscaal beleid, de aanscherping van het monetaire beleid, waarbij nieuwe instrumenten worden geïntroduceerd hebben diepe indruk gemaakt op topdeskundigen van het IMF, de Wereldbank, de Caribbean Development Bank en de Inter-American Development Bank, staat in het persbericht. Daarom hebben deze organisaties zich uitdrukkelijk bereid verklaard om aanmerkelijke financiële en technische steun te geven, nadat de formele plichtplegingen zijn verricht. Dat de monetaire autoriteiten de historische beslissing genomen hebben om binnenkort een overeenkomst te ondertekenen waarbij met elkaar wordt afgesproken dat zelfs financiering van de Staat conform de Bankwet, vooruitlopend op de wetswijziging, niet langer zal plaatsvinden, is door hen als hoog uitzonderlijk gekwalificeerd.

De CBvS zal op korte termijn onder meer beginnen met depositoveilingen voor banken, om zodoende extra liquiditeiten te binden, zodat die uiteindelijk niet uitmonden in een verhoging van de vraag naar vreemde valuta. Hierdoor zal de rente bij de banken voor het beleggend publiek zeer aantrekkelijk worden en kan men een redelijk rendement ontvangen op beleggingen in SRD. Medio 2016 zal ook begonnen worden met de veiling van schatkistpapier voor monetaire beleidsdoeleinden. Dit houdt in dat schatkistpapier, afhankelijk van het niveau van de geldhoeveelheid in de maatschappij, gekocht of verkocht zal worden. Bij verkoop zullen de verkregen SRD’s bevroren worden zodat die geen vraag kunnen uitoefenen in de economie.

Bankpresident Glenn Gersie wenst een uitdrukkelijke geruststelling te geven aan het publiek dat beleid in kaart is gebracht dat ongetwijfeld rust op de valutamarkt en in de economie zal brengen. Het publiek wordt opgeroepen zich niet nodeloos in paniek te laten brengen en er vertrouwen in te hebben dat dag en nacht gewerkt wordt aan verbetering van de algehele economische situatie van het land. Vooralsnog mag uitgezien worden naar circa US$ 900 miljoen overbruggingsfinanciering gedurende twee jaren tegen zachte leencondities verkregen van de internationale financiële instituten. "Zoals de ervaring leert, leidt zulke overbruggingsfinanciering voor een geloofwaardig herstelprogramma tot groot vertrouwen van zowel het publiek in het eigen land als dat van het buitenland. Behalve de verwachte financiële steun van de internationale financiële instellingen, merken wij ook tekenen van herstel in de internationale prijzen van olie en goud, die de Bank in staat zullen stellen om haar monetaire reserves versneld op een adequaat stabiel niveau te brengen".

De CBvS vraagt de gemeenschap om zich niet te laten opjutten, maar dat "wij juist gezamenlijk werken aan herstel van de economie en dat wij investeerders, zowel binnenlandse als buitenlandse, verwelkomen om gezamenlijk een robuuste economie neer te zetten".

Thursday 22 August
Wednesday 21 August
Tuesday 20 August