Latour voorstander van herinvoeren dienstplicht
10 Aug 2010, 00:35
foto


Lamuré Latour (56), de bekende fitness-instructeur van Lamie’s Sporting Club (Lamie’s Gym) wordt vrijdag beëdigd als minister van Defensie. Hij is in deze functie voorgedragen door de Nationale Democratische Partij (NDP). Latour wil na zijn aantreden de mogelijkheden bekijken om de dienstplicht opnieuw in te voeren. “Ik wil dit doen omdat ik merk dat er te veel jongemannen doelloos op straat rondlopen of zogenaamd hosselen, terwijl er een leger is waar zij hun bijdrage aan kunnen leveren”, zegt de aankomende bewindsman.

Latour vindt dat de dienstplicht mensen vormt. “Ik ben militair en ik weet dat je in het leger een zeer goede vorming krijgt die je overal kan gebruiken. Die discipline kan als basis dienen, ook al blijf je niet in het leger. En ik merk dat de jeugd van tegenwoordig het niet zo nauw neemt met discipline, dus vind ik dat we de jongens en meisjes vanaf achttien jaar even moeten halen, goed moeten drillen en dan weer kunnen loslaten in de gemeenschap”, zegt Latour. Volgens hem zouden de meisjes zich vrijwillig moeten opgeven. Ook kadervorming is een van de doelen die Latour wenst te realiseren voor het leger. “We moeten de jonge mensen de gelegenheid geven om opleidingen te volgen en door te stromen naar de top, zodat we mensen krijgen met nieuwe ideeën. Dat is heel belangrijk voor het leger”.

Latour is van huis uit militair. In Nederland studeerde hij af als militair-officier in 1977. Nu is hij advocaat met een eigen praktijk. Toen Latour werd gebeld met de vraag of hij minister wil worden, heeft hij het verzoek eerst moeten verwerken. “Ik wilde de tijd om er met mensen over te kunnen praten. Vooral thuis. Mijn vrouw had in eerste instantie een houding van ‘echt niet hoor, je privé-leven gaat eraan’. Ik heb ook met vrienden gesproken en er waren meer positieve dan negatieve reacties. Voor mij was het ook geen functie waar ik op zat te wachten, ik zit in de advocatuur dus het hoefde niet echt. Maar later kwam ik tot het besluit dat als je een bijdrage aan de ontwikkeling van het land wil leveren, je niet aan de kantlijn kan blijven staan.”

De nieuwe bewindsman van Defensie wil geen oordeel vellen over het beleid dat gevoerd is door zijn voorganger. “Ik neem aan dat minister Ivan Fernald zijn best heeft gedaan, maar ik durf geen mening te geven omdat ik gewoon niet weet wat hij allemaal gedaan heeft.” Latour heeft nog geen overleg met Fernald gehad, maar is wel van plan dat te doen. Latour zegt dat hij een open maar strak beleid zal voeren, waarbij het leger weer het cachet krijgt dat het voorheen had. “Als een militair eraan komt moet men merken dat het een militair is, ook al is hij niet in uniform.

Latour is EBG’er, getrouwd en vader van vijf kinderen. Hij komt uit een gezin van zes kinderen waarvan hij de derde is. Zijn jeugd bracht hij door aan de Wanicastraat (nu Johan Adolf Pengelstraat). “Ik ben er geboren en getogen. Mijn speelomgeving was het blok tussen de Koningstraat en Molenpad en het toffe gedeelte Hirasing-, Arya Dewaker-Lahorestraat. Ik had heel veel vrienden en het was heel gezellig. Wij waren constant buiten, niet als de jeugd van nu in huis met computerspelletjes. Ik heb heel veel kattenkwaad uitgehaald, het was gewoon een goede tijd.“

Ruim 30 jaar bestaat Lamie’s gym, die Latour heeft opgezet. Het klinkt dus niet vreemd dat de aankomende bewindsman als grootste hobby sporten heeft. Fitness staat boven aan de lijst gevolgd door karate en lang geleden ook atletiek. “Ik lees ook heel graag, en ik lees van alles”, zegt Latour die vroeger een uitgaanstype was. Tegenwoordig geniet hij meer van de natuur. “ Ik heb een buitenplaatsje achter Colakreek en daar ben ik haast ieder weekend.

Latour is zich aan het voorbereiden op zijn nieuwe functie. “De afgelopen dagen ben ik vaak in de gevangenissen om met cliënten te praten. Ik geef ze aan dat ik hun zaak niet verder kan behandelen en dat een collega het gaat overnemen. Ik vraag ze of ze het daar eens mee zijn en ik doe ook voorstellen.” Latour was enige tijd directeur van de Penitentiaire inrichting Santo Boma, maar werd door de toenmalige minister Siegfried Gilds ter beschikking gesteld van de minister. “Hij wilde in die functie een partijgenoot accommoderen”, zegt Latour.

Minister worden, betekent aanpassen aan de nieuwe situatie. Zo moet de klerenkast van Latour worden aangevuld. ”Aan mijn kleding moet ik echt iets gaan doen, ik ben niet zo ‘jassig en dassig” , lacht hij. “Dus dat wordt weer wennen.”
Moksi alesi is een van lievelinggerechten van Latour. “Ik kook ook graag een potje bruine bonen. Aan mensen die liegen en doordrammen heeft de nieuwe bewindsman van Defensie een grote hekel. In ieder geval is Latour niet van plan te stoppen met sporten. “Ik moet in shape blijven, ook al ben ik straks minister.”

(Sharon Crawford)