NDP distantieert zich van publicatie beknotting persvrijheid
28 Apr 2010, 20:20
foto


De Nationale Democratische Partij (NDP) distantieert zich van een publicatie van 'Clean Files Tribunal' op de website van de partij waarin onder meer wordt aangekondigd dat de Mega Combinatie op zal treden tegen de pers. Winston Lackin, woordvoerder van de NDP, zegt desgevraagd aan Starnieuws dat de mening van Roy de Miranda van 'Clean Files Tribunal' volkomen in strijd is met de visie en het beleid van de NDP. De partij heeft opdracht gegeven aan de webhost om alle publicaties van 'Clean Files Tribunal' te verwijderen van de NDP-website. Dit gebeurt morgenochtend.

In deze publicatie staat over de pers het volgende: "Het moet ons van het hart, dat er in Suriname ten opzichte van onze pennenvruchten enige schroom bestaat voor publicatie. Clean Files Tribunal benoemt geheel in de geest van haar doelstellingen de feiten niet met mooie woorden die meestal niet waar zijn, maar wel met ware woorden die zelden mooi zijn. De dagbladen de Ware Tijd, Times of Suriname en het avondblad de West treffen onze publicaties structureel met een totale negatie oftewel door middel van censuur. Dagblad Suriname daarentegen plaatst zo af en toe en mondjesmaat een door ons aangeboden artikel."

De passage over aanpak van de pers luidt: "Het is daarom dan ook zaak dat de nieuwe regering van Suriname, die naar het zich laat aanzien zal worden gevormd door de Mega Combinatie met daarbinnen de NDP als centraal stuwende kracht, zich gaat buigen over de werkwijze van de Surinaamse pers en media, die helaas niet vrij zijn van politiek favoritisme. Politiek favoritisme binnen de pers en media, leidt in de praktijk slechts tot het benadelen van het Surinaamse volk dat relevante nieuwsberichten en relevante opinies wordt onthouden. Aan dit ondemocratisch handelen dient zonder aan de grondrechten van de vrije pers en media te komen, in het algemeen belang, resoluut een einde te worden gemaakt", aldus de publicatie op de website van de NDP".

NDP-woordvoerder Lackin zegt dat de publicaties van 'Clean Files Tribunal' naar de website host gaan en zo gepubliceerd worden op de website. "Maar wij zijn het helemaal niet eens met wat er geschreven staat in deze publicatie. Daarom hebben we besloten om al deze publicaties van de website te verwijderen. Er is al opdracht hiertoe gegeven aan de technici, zegt Lackin die geschokt reageerde toen hij de inhoud las.
Advertenties

Tuesday 21 May
Monday 20 May
Sunday 19 May