Resolutie betaling Ballast Nedam getekend door president
13 Dec 2011, 15:10
foto


Het Nieuw Front, bij monde van Asiskumar Gajadien, bracht naar voren in De Nationale Assemblee dat de resolutie om Ballast Nedam uit te betalen al goedgekeurd is door president Desi Bouterse. Hij vroeg namens zijn fractie een schorsing aan om deze zaak onder de aandacht te kunnen brengen van parlementsvoorzitter Jennifer Simons. Het staatshoofd zei na de schorsing dat er een omissie is gemaakt. Hij heeft een schorsing aangevraagd om deze kwestie uit te zoeken.

De Nationale Assemblee had deze resolutie als ingekomen stuk op de lijst. Gajadien en zijn fractiegenoot Ronald Venetiaan kaartten deze kwestie vrijdagavond in het parlement aan. Venetiaan borduurde gisteren hierop verder. Bouterse zei vandaag dat hij de zaak had stopgezet omdat er onduidelijkheden waren. Hij deelde mee dat de raad van ministers de missive heeft goedgekeurd, maar deze heeft pas rechtskracht als het staatshoofd het heeft bekrachtigd.

Bouterse benadrukte dat hij deze zaak heeft aangehouden omdat hij eerst de mening van juristen wil horen. Er is echter toch uitvoering hieraan gegeven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de kwestie administratief afgewikkeld. Namens Binnenlandse Zaken is de resolutie getekend door Gustaaf Samjadi, onderdirecteur van Binnenlandse Zaken.
Advertenties