Zesde IMF-evaluatie afgerond, Suriname kan $ 61 miljoen opnemen
20 Jun, 19:47
foto


De Raad van Bestuur van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) heeft de zesde evaluatie onder de Extended Fund Facility (EFF) voor Suriname afgerond. Door de voltooiing van de evaluatie kunnen de autoriteiten het equivalent van 46,7 miljoen SDR (ongeveer US$ 61,5 miljoen) opnemen. De totale uitbetalingen voor het programma komen daardoor op ongeveer US$ 382,6 miljoen.

Ter afronding van de evaluatie heeft het IMF ingestemd met het verzoek van de Surinaamse autoriteiten om ontheffing te verlenen van de niet-naleving van de prestatiecriteria van eind maart 2024 met betrekking tot het primaire saldo van de centrale overheid, de netto internationale reserves en de netto binnenlandse activa van de centrale bank, op basis van de corrigerende maatregelen die de autoriteiten al hebben genomen en hebben toegezegd te zullen ondernemen.

Suriname implementeert een ambitieuze economische hervormingsagenda, zegt het IMF. Het programma is gericht op het herstellen van de houdbaarheid van de begrotingen en de schulden door begrotingsconsolidatie en schuldherstructurering, het beschermen van de kwetsbaren door het uitbreiden van de sociale bescherming, het verbeteren van het monetaire en wisselkoersbeleidskader, het aanpakken van de kwetsbaarheden van de banksector en het bevorderen van de anti-corruptie.

Na de discussie in de Raad van Bestuur over Suriname zei Kenji Okamura, adjunct-directeur en waarnemend voorzitter: "De hervormingen van de autoriteiten in het kader van het EFF-ondersteunde programma worden steeds meer weerspiegeld in de macro-economische stabiliteit en het verbeteren van de perceptie van investeerders. De economie groeit, de inflatie neemt af, de steun van donoren neemt toe en de spreads op internationale obligaties hebben een historisch dieptepunt bereikt."

"De vastberadenheid van de autoriteiten om politiek uitdagende hervormingen door te voeren is lovenswaardig. Het volledig afschaffen van brandstofsubsidies, het geleidelijk afschaffen van elektriciteits-, water- en gassubsidies, het verbreden van de BTW-grondslag en het beperken van de loonkosten zijn politiek kostbare maar noodzakelijke hervormingen. Structurele hervormingen verlopen met een sterkere impuls."

Okamura verklaarde verder: "Er is opmerkelijke vooruitgang geboekt op het gebied van de schuldsanering. Er zijn bilaterale overeenkomsten gesloten met alle officiële crediteuren en de meeste commerciële crediteuren. Achterstallige binnenlandse schulden zijn weggewerkt."
Advertenties

Monday 22 July
Sunday 21 July
Saturday 20 July