Heiwerkzaamheden fundering Saramaccakanaal
18 Jun, 20:43
foto
De 60-jarige brug over het Saramaccakanaal volledig vernieuwd. In de nieuwe situatie zal de brug een totale breedte hebben van 27 m versus de circa 17 m van de huidige brug.


Vanaf woensdag zullen een maand lang heiwerkzaamheden worden uitgevoerd voor de fundering van de nieuwe brug over het Saramaccakanaal. De uitvoerders, China Road and Bridge Coorporation en Kuldipsingh Infra Joint Venture, melden dat de mensen in de omgeving binnen een straal van ongeveer 50 meter trillingen zullen voelen.

Verwachte hinder tijdens de uitvoering omvat:
- Geluidsoverlast: Gezien de omvang van de operatie, is enige geluidsoverlast onvermijdelijk;
- Trillingen: Vanwege de diepte waarop de peilen geheid moeten worden, wordt verwacht dat er trillingen voelbaar zullen zijn binnen een straal van circa 50 meter;
- Bouwverkeer: Het bouwverkeer van en naar de bouwplaats zal toenemen.

De heiwerkzaamheden betreffen het inslaan van palen in de ondergrond met behulp van een heistelling. Er zal  dagelijks gewerkt worden van 7.00 tot 17.00 uur. De gemeenschap wordt bij voorbaat dank gezegd voor het opgebrachte begrip. Het streven is om het ongerief tot een minimum te beperken.


Advertenties

Monday 22 July
Sunday 21 July
Saturday 20 July