Karma Yoga: Het pad van onbaatzuchtig handelen
21 Jun, 02:54
foto


In het jaar 2015 werd door de Verenigde Naties de datum van 21 juni uitgeroepen tot Internationale Yoga Dag. Sedertdien vieren we wereldwijd de Internationale Yoga Dag, een gelegenheid om de eeuwenoude traditie van yoga te eren en te benadrukken hoe het kan bijdragen aan een gezonder en gelukkiger leven, zowel individueel als collectief.
In onze zoektocht naar betekenis streven we naar verbinding, begrip en transcendentie. Het is in deze zoektocht dat we de oude wijsheid van yoga tegenkomen, een diepgaande spirituele discipline die een pad biedt naar innerlijke harmonie en collectieve ontwaking. Yoga, afgeleid van het Sanskrietwoord 'yuj', wat staat voor verenigen of samenkomen, belichaamt een holistische benadering van het leven, waarbij lichaam, geest en ziel worden omvat. 

De oorspronkelijke vormen van yoga volgens het Heilig Geschrift de Bhagavad Gita zijn: 1) Bhakti yoga (het pad van devotie), 2) Jnana yoga (het pad van kennis) en 3) Karma yoga (het pad van onbaatzuchtig handelen). Dit artikel zal het pad van karma yoga verder toelichten. In karma yoga wordt duidelijk benadrukt dat handelen met oprechtheid, toewijding en mededogen de sleutel is tot spirituele vooruitgang en uiteindelijk geestelijke verlichting. 

In de Bhagavad Gita legt Heer Krishna aan de krijgerprins Arjuna uit dat handelen niet alleen fysieke activiteit omvat, maar ook de intentie en motivatie erachter. Hij benadrukt het belang van handelen zonder gehechtheid aan de resultaten, zonder egoïstische verlangens. Dit betekent dat men handelt puur uit plichtsbetrachting, zonder zich zorgen te maken over persoonlijk gewin of erkenning. Praktisch gezien betekent dit dat iemand die karma yoga beoefent, zijn of haar plichten en verantwoordelijkheden vervult met oprechtheid, toewijding en mededogen. 

Of het nu gaat om het vervullen van werkgerelateerde taken, het zorgen voor het gezin, vrijwilligerswerk doen in de gemeenschap of zelfs eenvoudige vriendelijkheden jegens anderen, het draait allemaal om het verrichten van handelingen met een zuiver hart en zonder verwachtingen. Het idee van handelen zonder verlangen naar beloning kan aanvankelijk tegenstrijdig lijken in een wereld waarin prestaties en beloningen vaak centraal staan. Echter, karma yoga leert ons dat het loslaten van de gehechtheid aan de uitkomst ons bevrijdt van angst, stress en teleurstelling. Het stelt ons in staat om te handelen vanuit een staat van innerlijke vrede en vreugde, ongeacht de resultaten. 

Op het niveau van de samenleving kan karma yoga een krachtig instrument zijn voor positieve verandering. Wanneer individuen handelen met een geest van dienstbaarheid en mededogen, dragen ze bij aan het opbouwen van een cultuur van wederzijdse zorg, samenwerking en gemeenschapszin. Dit kan leiden tot een samenleving waarin mensen elkaar ondersteunen, ongeacht hun achtergrond of omstandigheden. Bovendien kan karma yoga een tegengif zijn voor egoïsme, hebzucht en verdeeldheid, die vaak ten grondslag liggen aan sociale problemen zoals ongelijkheid, onrechtvaardigheid en conflicten. 

Door het beoefenen van karma yoga kunnen individuen bijdragen aan het creëren van een meer rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld voor iedereen. In Suriname, een land doordrenkt van diversiteit en cultuur, biedt de essentie van karma yoga een krachtig middel voor sociale verandering en vooruitgang. Terwijl de mensheid worstelt met de complexiteiten van het moderne bestaan, dient yoga als een leidende ster, die tijdloze principes biedt die resoneren met de diepste verlangens van de menselijke ziel. 

In de drukte van het dagelijks leven vinden we onszelf vaak losgekoppeld van onze ware essentie, opgeslokt door het lawaai van externe afleidingen. Toch nodigt yoga ons uit om naar binnen te reizen, om de goddelijke vonk te herontdekken die in ieder van ons huist. In essentie leert karma yoga ons dat de kwaliteit van onze handelingen de wereld om ons heen vormgeeft. Door te handelen met liefde,  compassie en altruïsme, kunnen we een positieve impact hebben op anderen en bijdragen aan een betere wereld voor toekomstige generaties. Mogen we allemaal worden geïnspireerd om onze handelingen te laten spreken voor een wereld die gedreven wordt door harmonie en liefde.
"Niet iedereen van ons kan grote dingen doen. Maar we kunnen kleine dingen doen met grote liefde." -Moeder Teresa-

Ik wens de gehele samenleving alvast een gezegende en vreugdevolle internationale yoga dag toe.                                                                                                                                                                          
Reguillo Hira

Advertenties

Monday 22 July
Sunday 21 July
Saturday 20 July