President Santokhi steekt mama's hart onder de riem
12 May, 13:15
foto
President Chan Santokhi heeft ode gebracht aan alle moeders, vandaag, op Moederdag.


President Chan Santokhi heeft vandaag in zijn toespraak in verband met Moederdag, alle moeders lof en dankbaarheid betuigd. Hij heeft ook gewezen op de belastingvrije grens die vanaf 1 januari dit jaar is opgetrokken boven de armoedegrens en de verhoogde kinderbijslag sinds juli vorig jaar. Voorts heeft hij eenieder opgeroepen de moeders de eer, het respect en de liefde dat hen toekomt te geven.

De toespraak van het staatshoofd is als volgt:

Landgenoten,
in het bijzonder vandaag, alle moeders,
Lobi mama in mama Sranan,

Ik feliciteer u allen vandaag van harte met Moederdag.
Vandaag eren we de vrouwen, de moeders, die ons ongelooflijk, ons leven en onze natie hebben gevormd.
Onze moeders zijn de pijlers van kracht en onbaatzuchtige opoffering.

Lobi mama, moeders,
Jullie spelen een belangrijke rol in onze samenleving,
Jullie bieden liefde, zorg, en begeleiding aan onze families, maar ook naar de gemeenschap.
Moeders jullie zijn zorgzaam, waakzaam, liefdevol, onze leidraad vooral wanneer wij het, het meest nodig hebben.
Ons land Suriname zou niet zijn, waar we nu zijn zonder jullie, lobi mama, blijvende basis, van liefde en steun.

Ondanks, de vele barrières, waarmee jullie moeders worden geconfronteerd, blijven jullie je inspannen, inzetten, voor jullie kinderen, kindskinderen, maar ook vaak het hele gezin.
Jullie inspireren mij, om een beter individu te zijn.
Net als hoe mijn moeder mij altijd geïnspireerd heeft, om een goed mens te zijn, om u vooral, sterk te maken voor anderen om de samenleving te dienen.
Om te zorgen voor anderen.
Daarom maak ik mij ook sterk voor jullie, lobi mama’s in ons lobi mama Sranan.

Moeders,
Onlangs heb ik ook een huis gegeven aan een mama op zeer hoge leeftijd in mijn eigen woonomgeving Lelydorp.
Nog erbij een mama, die op mijn kinderen gelet heeft toen ik naar het werk moest.
Ook voor andere mama’s zoeken we een woonoplossing en die worden ook aangeboden.

Maar er zijn nog velen die nog in nood verkeren, die we zullen helpen.
En ik heb een samenzijn gehad met vele moeders hier op het Kabinet, ook moeders die zich bevinden in een bejaarden instelling. Moeders die bijna vergeten zijn en naar wie er niet gekeken wordt, daar maak ik tijd voor.

Want het zijn niet alleen onze eigen moeders die we in het zonnetje moeten plaatsen, maar ook zoveel andere moeders in ons land die dagelijks hard werken, die verdienen ook die erkenning en waardering.

En vandaag, mag het een beetje extra.
Vooral de kinderen, maak een geweldige dag voor de moeders.

Lobi mama’s
Ik ontvang dagelijks mama’s op het Kabinet, maar ook tijdens mijn spreekuur in partijcentrum Olifant en heel vaak, ook op mijn residentie.
En zij komen met hun problemen,
Ook velen van die mama’s komen met ideeën, oplossingen en suggesties die ik waardeer.

Mama’s, met verschillende achtergronden en beroepen.
En ik zal al deze mama’s proberen te helpen samen met mijn regering en samen met andere instellingen.
Want niet alle mama’s hebben het makkelijk.

Mama’s, moeders, die tegelijkertijd ook de samenleving moeten dienen zoals de eerstelijnswerkers, de gezondheidswerkers, in de verzorging, bij de politie en zoveel andere instellingen. Dat ze, naast hun moeder-zijn, ook dienstverlening en aandacht geven aan velen die het nodig hebben in onze samenleving, maar we kijken ook naar die moeders die tienermoeder zijn geworden en de alleenstaande moeders die niet alleen de rol van moeder, maar ook de rol van vader moeten vervullen.

Moeders die rouwen om het verlies van een kind.
Moeders die op werkplekken - nog veelal - te maken hebben met discriminatie en ongelijkheid en onjuiste bejegening.
En moeders die de hele dag, in het gehele land, elke dag offers brengen.
Offers, voor land en volk.

Hun bijdragen blijven vaak onopgemerkt, maar hun impact is onmeetbaar.
Zij dragen bij aan het verder versterken van onze samenleving.

En als president van het land beloof ik dat ik beleid en initiatieven zal steunen die moeders in onze samenleving sterker moeten maken.

We moeten samen ervoor zorgen dat moeders toegang hebben tot middelen, kansen en ondersteuningssystemen die hen in staat stellen om hun potentieel te verwezenlijken.

En onze regering is er om u als mama, jullie als vrouw te ondersteunen door initiatieven die uw financiële lasten verlichten en een rechtvaardiger samenleving creëren. Daarom heb ik als President goedgekeurd, en hebben wij als regering besloten om de belastingvrije grens per 1 januari van dit jaar te verhogen van SRD 7.500 naar 9.400. Dit bedrag, is bewust, hoger vastgesteld, an de armoedegrens, van SRD 8.000 SRD voor een volwassene. Ook de Algemene Kinderbijslag is per 1 juli 2023 verhoogd van SRD 125 naar SRD 200 per kind.

Ik noem ook de foodbaskets die we in alle districten hebben geopend om vooral u, als mama, tegemoet te komen met goedkope basisproducten.
En we gaan door met de diverse initiatieven en geboden oplossingen om uw leven als mama, verder te verbeteren.

Landgenoten,
Moeders, Lobi mama
Laten wij, op deze dag, op deze Moederdag, opnieuw onze inzet bevestigen om de moeders van Suriname te eren en te koesteren.

Laten we ze de liefde en waardering tonen die ze verdienen, niet alleen vandaag,
maar alla dey, elke dag.

Mama’s, dank u voor alles wat u doet, voor ons, voor ons
land, voor onze samenleving.
De moederliefde die u geeft aan mama Sranan.
Aan alle moeders, een fijne en gelukkige Moederdag toegewenst!
Advertenties

Sunday 19 May
Saturday 18 May
Friday 17 May