SEOB doet stevige aanbevelingen rond IMF-programma
14 Apr, 09:15
foto
Status maatregelen IMF-projecten per maart dit jaar. (Bron: Calculaties SEOB met data IMF-monitoringsmatrix.


De Suriname Economic Oversight Board (SEOB) constateert dat per eind maart 63,2% van de maatregelen binnen het IMF-programma is afgerond. De voortgang staat op hetzelfde niveau als februari 2024. Na de 5e review zijn de maatregelen die onmiddellijke aandacht vereisen uitgebreid, zegt de SEOB in bulletin no 10.

Enkele opvallende toevoegingen zijn:
• Achterstallige binnenlandse overheidsschulden volledig terugbetalen per eind maart 2024;
• Alle ministeries het mandaat geven om de omvang van de betalingsachterstanden aan het ministerie van Financiën & Planning te rapporteren;
• Uiterlijk juni 2024, dienen de jaarverslagen over 2021 en 2022 van de Centrale Bank van Suriname gepubliceerd te zijn;

• Een doelstelling voor de solvabiliteitsratio bepalen voor banken met kapitaaltekorten en een plan opstellen met corrigerende maatregelen;
• Wijziging van het wettelijke kader voor corruptiebestrijding om corruptie strafbaar te stellen per medio 2024;
• Het verplicht stellen en publiceren van de inkomens en bezittingen van politiek prominente personen binnen
het anti corruptie raamwerk.

Vooruitzichten en aanbevelingen
- De SEOB benadrukt de noodzaak van hervormingen binnen de publieke sector. Benadrukt wordt de noodzaak voor gezonde overheidsfinanciën en het verder afbouwen van subsidies op nutstarieven.
- Ondanks de overheidsinkomsten in nominale zin zijn gestegen, loopt zij nog steeds aanzienlijke inkomsten mis uit de btw, overige belastingen en invoerrechten. Het versterken van instituten zoals de belastingen en de douane zijn van grote noodzaak om dit vraagstuk structureel aan te pakken. De SEOB ziet het instellen van de commissie ter evaluatie van de btw als positief.

- Hoewel de afbouw van subsidies op nutstarieven cruciaal is, dient de overheid simultaan de subsidies aan personen tijdig te laten plaatsvinden, om te hogere kosten van levensonderhoud op te vangen. Er wordt ook extra aandacht gevraagd voor subsidies aan de kwetsbare groepen. Aanbevolen wordt om sociale uitkeringen via het bankensysteem te laten lopen in het kader van efficiëntie en tijdigheid. De overheid dient ook na te gaan wat de effecten van verhoging van nutstarieven zijn voor lokale productiebedrijven.

- Verwacht wordt dat de inflatie langzaam verder afneemt in 2024. Verdere tariefaanpassing van nutsvoorzieningen zal echter druk leggen op lokale prijzen. De SEOB schat dat de 12-maands gemiddelde inflatie in 2024 uitkomt tussen 14% en 21% in 2024, op basis van trendanalyse. Het IMF schat een gemiddelde inflatie van 21,1%. Fiscale discipline blijft hier een voorwaarde.

- De SEOB verwacht dat de groei van de economie verder op gang komt in 2024. De groei gestuwd zal worden door de opstart van de offshore oliesector, in geval van een positief investeringsbesluit van TotalEnergies en Apache.

- Terwijl de inflatie terugloopt, hebben investeerders te maken met stijgende rentes als gevolg van de monetaire maatregelen. De SEOB vraagt daarom aandacht voor het faciliteren van kredietverlening aan het MKB, met name voor bedrijven in de import-vervangende of exportsector. De SEOB juicht projecten zoals SURGE, het garantiefonds en het productiekredietfonds toe.

- De SEOB is voorstander van een IMF-2 programma ter versterking van instituten, om de resultaten van dit IMF-programma niet teniet te doen gaan en het simpele feit dat de overheid nog niet in staat zal zijn, na het huidige programma, om haar financiën zelfstandig duurzaam te beheren.

- De SEOB pleit voor een serieuze aanpak van AML/CFT actions voortvloeiende uit de CFATF-aanbevelingen. Verder wordt aanbevolen om functionarissen uit de private en bancaire sector op te nemen in de Nationale Anti-Money Laundering Commissie en/of de AML-PIU. Dit vanwege de effecten van non-compliance op de bancaire en private sector.
- De SEOB benadrukt dat tegengaan van fraude, corruptie en money laundering (AML/CFT) noodzakelijk is om het juiste investeringsklimaat te creëren, gedegen investeerders aan te trekken en een one-level-paying field voor alle ondernemingen in Suriname te waarborgen.

Advertenties

Wednesday 19 June
Tuesday 18 June
Monday 17 June