VSB over geen directe impact winkelprijzen op koersdaling
13 Apr, 22:44
foto
De koers zoals genoteerd vrijdag door de Centrale Bank van Suriname.


De Surinaamse economie heeft de afgelopen jaren een turbulente periode doorgemaakt, gekenmerkt door een afnemende waarde van de Surinaamse dollar (SRD), resulterend in toenemende inflatie en een dalende koopkracht voor de samenleving. Echter, recentelijk is er een opmerkelijk fenomeen waar te nemen: de wisselkoers van de SRD ten opzichte van de Amerikaanse dollar (USD) verbetert geleidelijk. Ondanks deze gunstige ontwikkeling lijkt het er echter niet op dat de prijzen in de winkels in dezelfde mate afnemen. Hoe valt dit te verklaren? In haar wekelijkse publicatie 'De Nieuwslijn' gaat de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven hier dieper op in.

Om dit fenomeen te begrijpen, moeten we de economische theorieën over wisselkoersen en prijsvorming in ogenschouw nemen. Ten eerste is het belangrijk om te begrijpen dat de wisselkoers slechts één van de vele factoren is die de prijzen van goederen en diensten beïnvloeden. Andere belangrijke factoren zijn onder meer kosten van grondstoffen, arbeid, transport, belastingen en winstmarges van bedrijven.

Een belangrijk concept in de economie is de “price-stickiness”, wat verwijst naar de neiging van prijzen om niet direct te reageren op veranderingen in vraag en aanbod. Dit geldt ook voor wisselkoersveranderingen. Winkeliers passen niet onmiddellijk hun prijzen aan wanneer de wisselkoers gunstiger wordt voor de SRD. Dit komt, doordat winkelprijzen vaak worden vastgesteld op basis van langlopende contracten, kosteninschattingen en concurrentiedruk, die niet direct worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoers.

Bovendien kunnen winkeliers ervoor kiezen om de extra marge te behouden die ze krijgen door de verbetering van de wisselkoers, in plaats van deze door te geven aan de consument in de vorm van lagere prijzen. Dit kan worden veroorzaakt door verschillende redenen, waaronder het opvangen van eerdere verliezen door devaluatie, het investeren in uitbreiding of verbetering van de bedrijfsactiviteiten, of simpelweg het behouden van de maximale toegestane winst.

Daarnaast kunnen er ook vertragingen optreden in de distributieketen, waarbij het enige tijd kan duren voordat veranderingen in de wisselkoers worden doorberekend in de prijzen van geïmporteerde goederen. Dit kan leiden tot een vertraagde respons van winkelprijzen op veranderingen in de wisselkoers.

Het is belangrijk voor consumenten om te begrijpen dat veranderingen in de wisselkoers niet altijd direct leiden tot veranderingen in de prijzen die zij in de winkel zien. Hoewel een verbetering van de wisselkoers op de lange termijn gunstig kan zijn voor de koopkracht van consumenten, is het belangrijk om ook andere factoren in overweging te nemen die van invloed zijn op prijsvorming. Daarnaast is het essentieel dat consumenten blijven letten op de ontwikkelingen in de economie en kritisch blijven ten aanzien van prijsveranderingen om hun financiële belangen te beschermen.
Advertenties

Wednesday 19 June
Tuesday 18 June
Monday 17 June