Een bijzonder woord van dank namens familie Ajodhia
11 Apr, 12:44
foto


Bij het heengaan van de heer Jules Ajodhia (1945) op 29 maart 2024 zijn velen hem de laatste eer komen bewijzen. Soms meerdere keren op verschillende plekken. Op verzoek van de familie wordt middels deze op eerbiedige wijze hun oprechte dank naar eenieder uitgesproken.

Een speciaal dankwoord namens de familie aan hen die van heinde en verre kwamen speciaal om hun welgemeende condoleances uit te spreken bij deze droevige gebeurtenis zowel thuis als bij de crematie. Uiteraard danken zij eveneens de geestelijken voor hun troostrijke en wijze woorden alsmede de regering van Suriname.

Wijlen Jules Ajodhia was niet alleen hoogopgeleid, maar ook een hoogontwikkelde persoon. Desondanks was hij voor iedereen toegankelijk. “Ajo” zoals zijn vrienden hem kenden, had de kenmerkende eenvoud die hem sierde. Wij zullen zijn humor missen! Bij zijn heengaan, was duidelijk hoe geëerd en geliefd hij was onder alle lagen van de bevolking, overstijgend boven sociale, etnische, of religieuze grenzen.

Geleid door de principes van Mahatma Gandhi, leefde hij een leven van integriteit en dienstbaarheid: geen politiek zonder principes, geen rijkdom zonder inzet, geen genot zonder geweten, geen kennis zonder karakter, geen handel zonder ethiek, geen wetenschap zonder menselijkheid en geen geloof zonder opoffering.

Jules Ajodhia was een verwoede tuinier. Hij deelde zijn oogst en veel meer dan dat niet alleen graag met familieleden, kennissen, vrienden, maar ook met vreemden. De reden van onze erkentelijkheid ligt evenzeer in het feit dat hij de linkerhand nooit liet weten wat de rechterhand had gegeven.

Bij het heengaan van een geliefde ontstaat een leegte die nu met de liefde en het geduld van anderen wordt opgevuld. Deze hulp is van onschatbare waarde waarvoor duizendmaal dank. Het is een troost en eer te weten dat hij zoveel mooie herinneringen achterlaat.

Uiteraard past het ook om hen te bedanken die niet bij de uitvaart aanwezig konden zijn, maar wel op een of andere manier hebben ondersteund. Het doet ons goed dat Jules bij zovelen goede herinneringen heeft achtergelaten. Voor de gegeven troost spreekt de familie haar oprechte dank uit.
De barmhartige God zal u allen gedenken in liefde.

Namens de familie Ajodhia-Baldew,
Robby Roeplall

Advertenties

Sunday 19 May
Saturday 18 May
Friday 17 May