President houdt vervolgbespreking met Power China
03 Apr, 16:47
foto
President Chan Santokhi met de Power Construction Corporation of China en deskundigen uit Suriname. Er is een vervolgoverleg gevoerd. (Foto: Kabinet van de President)


President Chan Santokhi heeft gesprekken met de delegatie van het staatsbedrijf Power Construction Corporation of China, meer bekend als Power China, voortgezet. De mogelijkheden voor de opwekking van alternatieve energie in Suriname zijn nu besproken met een bredere delegatie van zowel de zijde van de regering als die van Power China. In de gesprekken wordt naar mogelijkheden gekeken om op korte termijn de energieaanvoer in Suriname op een aantrekkelijke, milieuvriendelijke manier op te voeren. Power China heeft hiervoor concrete voorstellen op tafel gelegd.

Het bedrijf dat een reeks zonne-energieprojecten in het binnenland heeft uitgevoerd, wil binnen anderhalf jaar  met behulp van zonne-energie een forse verhoging van het aanbod van elektriciteit bewerkstelligen. Dit vraagt om de nodige administratieve, technische en financieel-economische voorbereiding. Aan Surinaamse zijde is hiervoor een technisch team samengesteld, bestaande uit onder andere de ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen en Financiën en Planning, de Energie Bedrijven Suriname, de Energie Autoriteit Suriname en het Kabinet van de President. Dit team zal de juridische, administratief-technische en financieel-economische aspecten verder bespreken en uitwerken, meldt de Communicatiedienst Suriname. 

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning, die deel uitmaakt van het onderhandelingsteam, heeft er vertrouwen in dat er goede oplossingen komen voor iedereen. Energie is belangrijk voor ons allemaal, maar het is volgens de bewindsman belangrijker dat we er zuinig mee omgaan. “De regering gaat in de ombouw van de energiesubsidie, van object- naar subjectsubsidie, de tarieven aanpassen voor de rijkere mensen. We gaan de tarieven aanpassen voor hotels, grote supermarkten en voor wie het nog meer kan betalen. Voor mensen die tot 900 kilowattuur per maand gebruiken, gaan we voorzieningen treffen om de verhogingen op te vangen. Gebruikers tot 400 kilowatt worden voorlopig volledig gecompenseerd, dus die zullen geen prijsverhoging merken”, zegt de bewindsman. Met de energieprojecten van Power China wordt er dan ook gehoopt dat energie in Suriname betaalbaar blijft voor eenieder.

President Santokhi vindt het belangrijk dat de energieprojecten van het bedrijf in uitvoering gaan om de Surinaamse markt te voorzien van voldoende en hernieuwbare energie. Hij wees op het belang van een goede technische informatie-uitwisseling tussen partijen. Dat is ook het doel van het bij elkaar brengen van partijen. Energie moet volgens het staatshoofd betaalbaar blijven voor de samenleving. Los van de vergelijking van de prijsklasse van energieleverantie tussen EBS en Power China, is het heel erg belangrijk om te kijken naar voordelige financiering van de projecten en in welke tijdfase deze afgerond kunnen worden om gegarandeerd energie te leveren. Deze solarenergieprojecten kunnen tienduizend huishoudens extra voorzien van elektriciteit. Het staatshoofd hoopt dat de gesprekken met Power China afgerond kunnen worden, zodat de projecten in uitvoering kunnen gaan.

Advertenties

Saturday 13 April
Friday 12 April
Thursday 11 April