Volksgezondheid neemt klachten rookontwikkeling serieus
03 Apr, 00:02
foto
Er zijn veel klachten over enorme rookontwikkeling in verschillende delen van het land.


Een groot deel van het land heeft te lijden onder enorme rookontwikkeling. Het ministerie ministerie van Volksgezondheid deelt mee dat samen met lokale autoriteiten nagaan wat de oorzaken van de rook zijn en passende maatregelen te nemen om de gezondheidsimpact op de bevolking te minimaliseren.

Mensen klagen over branderige ogen, inademen van rook en slecht zicht op straten waarlangs er wordt gebrand. De rook dringt ook de huizen binnen met alle gevolgen van dien. Volksgezondheid zegt kennis genomen te hebben van de talrijke klachten over de omvangrijke rookontwikkeling die momenteel grote delen van ons land treft. De recente toename van rook in verschillende gebieden heeft de bezorgdheid van de gemeenschap aangewakkerd en het ministerie neemt deze zorgen zeer serieus.

De rookontwikkeling wordt momenteel zorgvuldig geëvalueerd door de relevante instanties binnen het ministerie, samen met andere betrokken overheidsorganen. Volksgezondheid herinnert de bevolking eraan om voorzorgsmaatregelen te nemen om hun gezondheid te beschermen in situaties van rookontwikkeling, zoals binnen blijven, het gebruik van luchtreinigers indien beschikbaar, en het vermijden van buitenactiviteiten.


Verder roept het ministerie op tot kalmte en samenwerking van alle belanghebbenden terwijl er aan een oplossing wordt gewerkt om de rookproblematiek aan te pakken. Het ministerie zal de bevolking op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen en maatregelen rond de rookontwikkeling.

Advertenties

Saturday 22 June
Friday 21 June
Thursday 20 June