Brahma Kumaris over Maha Shivaratri
02 Mar, 16:55
foto


Maha Shivaratri: De interventie van de Allerhoogste Ziel, het Allerhoogste Licht, de Oceaan van Liefde, Zuiverheid en Kennis, ter transformatie van de nacht van duisternis en verdriet naar de dag van licht en geluk.

Shivaratri is de viering van, de herinnering van de incarnatie van de Onstoffelijke Ene, de Allerhoogste ziel, het Allerhoogste Licht, de Krachtcentrale, de meest geliefde Vader van ons allen (zielen), de Oceaan van kennis, liefde en alle Goedheid, God, op aarde om de nacht, de extreme duisternis, de wereld die vol is van onzuiverheid en verdriet weer eens te transformeren naar de zuivere wereld vol van liefde, vrede en geluk. Dit jaar valt Maha Shivaratri op 8 maart.
Shiva betekent: de Onstoffelijke Ene, die altijd Voordeel brengt aan eenieder en niets of niemand uitsluit.
Ratri staat voor nacht.

Wanneer komt de Allerhoogste?
In vrijwel alle religiën wordt gezegd dat het moment waarop belastering van religie, onrechtvaardigheid, vredeloosheid en verdriet hun climax bereiken, het moment is waarop de Almachtige Autoriteit, het Eeuwige Zuivere Licht, God, weer op aarde zal komen om zijn taak te vervullen. Hij komt in de samenstromende tijd van de cyclus van de wereld. De tijd waarin deze oude onzuivere wereld vol verdriet weer eens getransformeerd moet worden naar de nieuwe zuivere wereld vol van geluk.

Wij kunnen er niet meer omheen dat die tijd, Nu is!
Als wij met zijn allen oprecht kijken naar de staat waarin de mensheid, de aarde, de gehele wereld zich op dit moment bevindt, de forse mate van wanhoop, angst en verdriet die reeds zichtbaar en voelbaar zijn en welke richting wij opgaan ondanks alle inspanningen die alle verheven zielen, de grondleggers van alle religiën en wij allen hebben geleverd en nog steeds trachten te leveren, dan komen terecht de vragen van wanhoop omhoog over: “wat is nu de daadwerkelijke oplossing? Hoe moet het nu verder?”.

Het bovengenoemde geeft dan ook aan dat de taak van zuivering, transformatie van de mensheid en van de wereld naar een wereld van zuiverheid, liefde, vrede en geluk, niet in handen kan liggen van menselijke wezens, die zelf progressief onzuiver worden en dienovereenkomstig vredeloosheid en verdriet ervaren.
Het progressief degraderen en onzuiver worden van menselijke zielen is natuurkundig en spiritueel gezien het logisch gevolg van de invloed van geldende spirituele en fysieke krachten. Deze wetten zijn van invloed op zielen (metafysische energie) in de fysieke dimensie, waar zij lichamen aannemen, deelnemen aan het spel op aarde, in het proces van geboorte en wedergeboorte terechtkomen.Uiteindelijk ontstaan er door onwetendheid en onzuiverheid, karmische bindingen en negatieve karmische rekeningen met andere zielen en materie in deze fysieke wereld.

Het kan daarom enkel de Allerhoogste Ziel zijn, het Licht dat Altijd Zuiver, Kennisvol en vol van alle spirituele krachten en Goddelijke deugden is, de Oceaan van Liefde, Kennis, Kracht en Goddelijke deugden, Onze Allerhoogste Vader, Shiva, de Ene die boven de cyclus van geboorte en wedergeboorte en de invloeden van de fysieke wereld (materiële) staat, die de potentie heeft om deze taak van wereldtransformatie te bewerkstelligen.

Hoe komt Hij op aarde en hoe vervult Hij Zijn taak?
Om Zijn taak te vervullen, moet Hij Zelf komen in deze onzuivere fysieke wereld op een unieke manier (zonder beïnvloed te worden door deze fysieke wereld).

De unieke manier waarop Hij dit doet, is door goddelijke incarnatie, waarbij Hij het fysieke lichaam van de eerste, meest oude menselijke ziel op aarde ter leen neemt. Door middel van de mond van Dada Lekhraj, wiens naam hij daarna verandert in Prajapita Brahma, spreekt hij de kennis van Rajyoga uit en adopteert Zijn kinderen, de Brahma kumars en kumaris.  Hij geeft hen Zijn eigen ware introductie, de introductie van wie zij als oorspronkelijke zuivere zielen daadwerkelijk zijn, kennis over het spel van het leven, hij vertelt hen als leraar over de reis van zielen en waarom wij ons nu in deze staat bevinden.

Tevens reikt Hij ons de methode aan, waardoor wij zielen, Zijn lang verloren en weer gevonden, zeer geliefde kinderen door Zijn aanwijzingen, in liefdevolle connectie met Hem, weer eens die mooiste zuivere liefdevolle, vredevolle, gelukkigste, oorspronkelijke originele goddelijke versie van onszelf kunnen worden. Want we zeggen ook: God heeft de mens geschapen naar zijn evenbeeld en gelijkenis.

Deze transformatie van Zijn kinderen, menselijk zielen, leidt dan automatisch tot transformatie van de wereld. Het wordt daarom ook niet voor niets gezegd: de staat van de buitenwereld is een reflectie van de staat van de binnenwereld van menselijke zielen en zelf transformatie leidt tot wereld transformatie!

De tijd voor het creëren van ons fortuin, voor ervaren van ware onvergankelijke liefde, vrede en geluk in het heden en de toekomst, is NU!

De Brahma Kumaris nodigt de gemeenschap uit voor de viering van dit Festival met als thema Bekend en toch Onbekend op 3 maart a.s. om 18.00 uur in de SVCC-hal (voorheen ICC) aan de Schneider Howardstraat 21.
Advertenties

Tuesday 23 April
Monday 22 April
Sunday 21 April