Column: Een goed begin ...
29 Feb, 00:59
foto
Flora speelde overigens tegen PVV en uren na de afloop was de info nog niet verwerkt. (Illustratie: Google)


De commissie herstructurering Surinaams voetbal heeft een excellente start gehad van haar project: Surname Major League. Het is overduidelijk dat de verantwoordelijken van wanten weten, want er is gekozen voor een matchup tussen de aartsrivalen Robinhood en Transvaal. Hoewel de laatstgenoemde vereniging de afgelopen jaren een mindere periode doormaakt, was er -historisch gezien- geen betere matchup denkbaar voor de start van de professionele competitie waar voetbalminnend Suriname al jaren naar uitkeek. Daar bovenop heeft de organisatie niets aan het toeval overgelaten om bezoekers te trekken. Zo werd een artiest gecontracteerd om de sfeer te verhogen en waren er verschillende attracties voor het goed opgekomen publiek. De inspanningen van de commissie zijn ruimschoots beloond geworden, want er zijn in geen tijden zoveel bezoekers geweest bij een lokale competitiewedstrijd. Hoewel het niet te verwachten is dat het stadion bij elke wedstrijd zo druk bezocht zal worden, is het te hopen dat het publiek de smaak te pakken heeft en goed blijft opkomen.

Natuurlijk moet er nog heel wat werk verzet worden om de beleving bij het voetbalminnende publiek te verhogen, maar een goed begin is het halve werk. elektronisch moet de informatie sneller beschikbaar komen en een website is tegenwoordig geen luxe. Op elk moment moet de informatie voor een ieder toegankelijk zijn en ook de betrouwbaarheid moet in de gaten gehouden worden. Een zoekopdracht via Google laat zien dat het nogal schort aan betrouwbare informatie. Het verschaffen van informatie aan het grotere publiek moet niet overgelaten worden aan willekeur van een medewerker, maar moet door een team verzorgd worden. De opstellingen van de verenigingen moeten te bekijken zijn en tijdens de wedstrijd moet de informatie regelmatig aangepast worden (realtime). Indien nodig moet deze taak uitbesteed worden, zodat de mogelijkheden die de technologie biedt, optimaal benut kunnen worden.
 
Helaas is geconstateerd dat er met zwaar verouderde data wordt gewerkt, waarbij foto’s van inactieve voetballers en zelfs van tenminste een overleden voetballer, nog prijken in het spelersbestand. Nog een punt dat aandacht behoeft is de beperking bij de uitzending van beeldmateriaal van de wedstrijden door andere stations dan de officiële broadcaster. Deze beperking heeft waarschijnlijk zijn oorsprong in de marketingstrategie die wordt gehanteerd door de organisatie, dus zal ik daar niet op ingaan. Echter constateer ik wel dat liefhebbers, woonachtig in gebieden waar de officiële broadcaster niet of niet goed ontvangen kan worden, verstoken zijn van deze mooie ontwikkeling. Zonder aan het beleid van de commissie te komen, pleit ik voor een herziening op dit stuk, met dien verstande dat de overige televisie stations tenminste flitsen mogen uitzenden, zodat iedereen in het gehele land dit kan meemaken.

Indien de commissie erin slaagt om bovengenoemde kinderziektes te verhelpen, zal de SML hoogst waarschijnlijk model staan voor andere sportorganisaties om ook hun competities te gaan professionaliseren. Het is te hopen dat sponsors zich aansluiten bij deze ontwikkeling en dat de commissie creatief genoeg is om in deze fase modellen te ontwikkelen waardoor mensen getrokken worden naar het stadion. Daarnaast hebben de clubs ook de verantwoordelijkheid om beter te presteren, waardoor toeschouwers niet alleen om de attracties naar het stadion trekken, maar vooral om de amusementswaarde ervoor kiezen om erbij te willen zijn. Al met al valt de start van de professionele competitie toe te juichen en moeten alle actoren bijdragen om het te behouden en waar nodig verder te verbeteren.

Mireille Hoepel
Advertenties

Saturday 13 April
Friday 12 April
Thursday 11 April