Bond luchtverkeersleiders SATCA in beraad
27 Feb, 10:17
foto


De Surinaamse Associatie van Luchtverkeersleiders (SATCA) heeft besloten tot harde acties over te gaan. De bond is in beraad en buigt zich over de actiemodellen, deelt het bestuur mee. Aangegeven wordt dat na herhaalde pogingen tot dialoog en onderhandelingen dit besluit is genomen. 

De bond betreurt ten zeerste dat herhaaldelijke oproepen tot verbetering van de werkomstandigheden van luchtverkeersleiders niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. De luchtverkeersleiders zijn het wachten op hun rechtspositie verbetering helemaal zat. Al maanden worden zij gevraagd om het werk met weinig man voort te zetten, terwijl de implementatie van hun nieuwe lonen steeds uitblijft, zegt het bestuur. Dit heeft ertoe geleid dat het personeelstekort nijpender wordt door een voortdurende braindrain binnen de dienst. 

Het gebrek aan aantrekkelijke beloningen en arbeidsomstandigheden dwingt ervaren professionals om elders hun geluk te zoeken,wat een zorgwekkende trend is. Het voortbestaan van de luchtverkeersleiding staat op het spel, aangezien het personeel gedwongen wordt om onder ongunstige omstandigheden te werken, waaronder het behouden van vervallen medische keuringen en brevetten. 

Het is volgens de bond onacceptabel dat medewerkers in een dergelijk cruciale sector worden blootgesteld aan dergelijke risico's als gevolg van nalatigheid en ontoereikende arbeidsvoorwaarden. Dit onaanvaardbare scenario vormt niet alleen een bedreiging voor de veiligheid van het luchtverkeer, maar ondermijnt ook de integriteit van het zo internationaal gestandaardiseerd beroep.

De SATCA wilt benadrukken dat de veiligheid van het luchtverkeer en het welzijn van de luchtverkeersleiders niet in gevaar gebracht mag worden vanwege bureaucratische belemmeringen of financiële tekortkomingen. In de afgelopen periode hebben de luchtverkeersleiders continu moeten worstelen om alle eindjes aan elkaar te knopen. "Ondanks internationale normen, die aangeven dat single person operations vermeden moeten worden, werken onze leden vaak alleen, waarbij ze alles op alles zetten om het werk draaiende te houden."

"Recente uitspraken, suggereren dat wij, wanneer wij moe of ziek zijn, opzettelijk staken of zaken laten stagneren. Niets is minder waar. Het is een feit dat wij, ondanks onze roep om hulp, geen adequate respons van de overheid krijgen. Wij vragen niet om medelijden, maar om redelijkheid en ondersteuning van de overheid. Het is tijd voor de overheid om onze situatie serieus te nemen en actie te ondernemen om de werkomstandigheden en de rechtspositie van de luchtverkeersleiders te verbeteren", zegt het bestuur.
Advertenties

Tuesday 23 April
Monday 22 April