Het gevaar van 'Wie op Mij Lijkt' politiek
26 Feb, 17:23
foto


In een tijd waarin Suriname zijn diversiteit viert, blijft het gevaar van etnische en uiterlijke politiek een terugkerend fenomeen. Het is 2024, en toch zien we nog steeds politieke discussies die niet worden geleid door deskundigheid, maar door oppervlakkige kenmerken zoals afkomst en uiterlijk. Recentelijk stuitte ik op een Facebook-post van een vooraanstaand lid van een oppositiepartij, die zich bezighield met de benoeming van de directeur van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij. Mijn verbazing groeide toen ik merkte dat de discussie niet draaide om de kwalificaties van de persoon in kwestie, maar om zijn uiterlijk. "Het is weer een van dezelfde soort", schreef deze politieke leider.

Het is hoog tijd dat we in Suriname de focus verleggen naar deskundigheid boven oppervlakkige overeenkomsten in uiterlijk. We moeten ons laten leiden door kennis en expertise, in plaats van door geloof, familienaam, of geslacht. Als burgers moeten we waakzaam zijn voor politici die ons willen verdelen op basis van deze criteria. We noemen onszelf een natie, maar hoe mooi zou het zijn als we niet meer spreken over 'lijken op elkaar' op basis van etniciteit, maar over het 'lijken op elkaar' als mens.

Bij de schepping zei God: "Laat Ons mensen maken naar Ons beeld." Hij schiep mensen, geen hindoes, creolen, inheemsen of Javanen. Het mens-zijn bindt ons, we zijn Surinaamse mensen, Surinaamse burgers.

Het is van cruciaal belang dat we in deze tijd van sociale en politieke verandering de waarde van diversiteit omarmen en erkennen dat ware vooruitgang alleen mogelijk is wanneer we handelen op basis van deskundigheid, integriteit en respect voor onze gedeelde menselijkheid.

Met deze erkenning kunnen we als Surinaamse natie een nieuwe weg inslaan, een weg gebouwd op respect, gelijkheid en eenheid in diversiteit. Dat is de toekomst waar we naar moeten streven, en dat is het pad dat ons zal leiden naar een rechtvaardiger en welvarender Suriname voor alle burgers.

Wayne Telgt
Advertenties

Tuesday 23 April
Monday 22 April
Sunday 21 April