Column: Borrelpraat no. 805
11 Feb, 22:38
foto


“Hebben jullie het gelezen? Een groot aantal media heeft besloten de berichten over de persbriefing met de IMF-missie NIET te publiceren.”
“Waw! Waren ze niet uitgenodigd?”
“O, jawel, maar ze waren te laat uitgenodigd en mochten niet meer naar binnen; de briefing met als enige aanwezige de CDS, dus de brave eigen parochie, was al aan de gang.”
“Wat een doorzichtige k%$-smoes van de CDS.”
“Ja, duidelijk. Die ‘lastige persmuskieten’ mochten er niet bij zijn om kritische vragen te stellen.”
“Ik zou sowieso niet zijn gegaan naar zo een persbriefing, want daar mag je als pers geen vragen stellen. Dat is voor mij dus  een nette vorm van censuur, waar ik als pers dan meedoe door als decor daar aanwezig te zijn.”
“Bij de vorige missie had die mevrouw van het IMF kritische kanttekeningen geplaatst bij het sociale beleid van de regering dat deel is van het uit te voeren IMF-programma.”
“Ooow, misschien waren er deze keer ook wat kritische kanttekeningen en daar mocht de pers geen vragen over stellen.”
“Maar als je als regering geen boter op je k…, laat me netjes blijven, straks komt er hier ook een deurwaarder binnen huppelen met een of ander verbod of gebod…”
“U wijdt teveel uit, u zei: …geen boter op je k… toen stopte u.”
“Ik mag uitweiden, wanneer ik wil en met wat ik wil.”
“Heeft dat lid Asiesje Toemaar werkelijk tot driemaal toe bij de NDP aangeklopt om hen een motie van wantrouwen jegens de regering te doen indienen, welke motie de VHP dan zou ondersteunen, dus dat de regering zou vallen?”
“Wie weet, in vooral de Surinaamse politiek is van alles mogelijk.”
“Maar als onze overigens goed ingelichte Ozie, our street-yurist, gelijk mocht hebben, heeft de NDP zich niet voor dit vies karretje laten spannen.”
“Volgens deze zelfde Ozie zijn ‘ze’ toen naar de bisschop gegaan en hebben die zover gekregen om een zeer suggestieve en manipulatieve verklaring te tekenen en te publiceren waarin staat dat bepaalde krachten achter de schermen de regering omver willen werpen, chaos willen creëren om gerechtelijke processen te doorkruisen en dat hij, dus onze bisschop, info daarover zou hebben.”
“Waw, dat was dan dus de info van de Ch.I.D, oftewel de Chunny’s Inlichtingen Dienst.”
“En de president kwam daarna meteen uit en zei dat hij die info van de Ch.I.D. heel serieus nam en zijn eigen Inlichtingendienst, de Veiligheidsdienst en enkele ministers zou gaan informeren.”
“Daarmee schoffeerde hij zijn eigen Inlichtingendiensten; Chunny’s Intelligence was dus beter geïnformeerd, zo te zien.”
“Als ik Lin-Sie-Scheer en Tjinnie-Liep-Syi was, had ik net als juridisch staatsadviseur Sieuw-Cha-Ran aan de leiding des lands gevraagd me niet meer te consulteren; teveel politiek gefriemel, kinderlijke scenario’s en storende leugencoupjes.”
“Maar de bisschop heeft zich volgens mij met deze verklaring behoorlijk in de vingers gesneden; als kerkelijke autoriteit moest hij niet in het openbaar de klokkenluider in dit soort staatsveiligheidsdingen zijn geweest.
“Volgens mij heeft hij zich laten meeslepen door de scenaristen van Aziesje, en heeft hij die IRIS-Biepat-man als secondant mede laten tekenen.”
“Is wel speculatie, maar het zou kunnen. Maar net wat ‘Korte-lont Van der Sannie in een interview bij Djerrel-teevee zei, dat de bisschop wel vaker bij hem over de vloer kwam om te praten, zo te zien niet zozeer over geloofskwesties.”
“Ay, dan a boi Djerrel ben weri Sannie ede fu taki bij herhaling dati Sannie na NDP.”
“Ja man, dat vond ik het beste uit dat interview pe Sannie bok a boi seryusu, zeggende: ‘ik ben geen NDP, ik ben Bouwtist!!!”
“We dwalen weer eens gigantisch af van ons onderwerp, namelijk de nette boycot van een groot aantal persmedia jegens de berichtgeving over die persbriefing met het IMF waarvan de voorgebakken info van de CDS door hun strot geduwd dreigde te worden.”
“Ja, klopt, en terecht hebben de media geweigerd dit te doen. Laat de Communicatiedienst dat maar zelf publiceren.”
“Plus heeft de Surinaamse Vereniging van Journalisten een brief hierover geschreven aan het IMF en de minister van Financiën waarin onder meer staat dat ze pas verslag doet in de media als er een volwaardige persconferentie is belegd door het IMF en de Minister van Financiën."
“Ik vind deze stappen van de SVJ, verwoord in hun brief, gewoon steengoed, hoog niveau, internationale klasse. Want ook het IMF zal met een gedegen verklaring moeten komen, anders zijn ze debet aan deze vorm van beknotting van de persvrijheid.”
“Klopt, want het IMF heeft een grote mate van persvrijheid hoog in zijn vaandel bij het uitvoeren van zijn programma’s.”
“Wat bekrompen politici in vele landen, en zo te zien nu ook hier, niet graag willen, want anders komt naar buiten dat de uitvoering van de IMF-programma’s vaak mislukt door het populistische en corruptieve beleid van de landen waar zo een programma wordt uitgevoerd.”
“Inderdaad, en dan zijn het deze zelfde corrupte politici die de meeste verdiensten van hun land oppeuzelen. Zij zijn de boosdoeners en niet het IMF die het land vol schulden weer moet rechttrekken.”
“Maar je kan schelden op Chan, hoeveel je wil, maar hij heeft tenminste de guts gehad om een herstelprogramma van het IMF door te voeren.”
“Hij had geen andere keus, nadat die vorige politieke bende de hele wereld bijkans had leeg geleend en zelfs het IMF voor de gek had gehouden, alleen maar om hun populistische aloe, bara en neks-no-fout-beleid te financieren.”
“Maar bij de komende verkiezingen willen ze terug.”
“Als dat de uitkomst van de verkiezingen zal zijn, dan moeten we dat accepteren, maar dan beslist zonder de ondergedoken veroordeelde en de corrupte clan om hem heen.”
“Klopt, want in al onze politieke partijen zitten genoeg vaderlandslievende Surinamers die los van eigen belangen voor dit land willen werken, maar ze worden al tientallen jaren aan een kant geschoven, want ze willen niet meedoen met dat geboefte rond hun respectieve voorzitters.”
“Helemaal waar, en die mensen moeten het nu via hun partijen voor het zeggen krijgen; op hen moeten wij als kiezers stemmen.”
“Op die groep Surinamers wil ik een toast uitbrengen
“Ja, op hen drinken we.”
“En beslist NIET op sommige gefrustreerde kletskousen uit Nederland die hun eenzijdige bemoeizucht ‘op de Maha Mat Hikken’ en mensen hier pseudo-nationalisten noemen.”
 
Rappa

Advertenties

Thursday 25 July
Wednesday 24 July
Tuesday 23 July