Column: Passiviteit sportbonden
25 Jan, 00:59
foto


Er zijn tal van overkoepelende organisaties actief in Suriname. Haast bij elke sport is er een bond waar andere verenigingen bij aangesloten zijn. De ene meer de andere minder. Organisaties die een bepaalde tak van sport beoefenen verenigen zich in de hoop op die manier de sport beter te kunnen ontwikkelen. Doorgaans is dit ook het geval in de meeste landen, omdat de bestuurders van de bonden kunnen netwerken met andere buitenlandse gelijkgezinde organisaties. Vaak is er ook een wereldwijde federatie waarin bonden van de verschillende landen vertegenwoordigd zijn, die toernooien organiseert, opleidingen verzorgt voor betrokken actoren (spelers, trainers, bestuurders etc.) en ook financiële ondersteuning geeft aan de lidorganisaties.

In de meeste landen werpt het samenwerken met internationale organisaties vruchten af voor de aangesloten bonden en hun leden. Lokale verenigingen zijn door de ondersteuning op verschillende terreinen in staat om de sport zodanig uit te dragen dat het aantal beoefenaars toeneemt. Door informatie over de sport te delen, wedstrijden en andere evenementen te organiseren, zijn ze in staat om leden te werven voor hun tak van sport. Bij sommige sporten is het zelf mogelijk om het originele concept te vereenvoudigen, zodat meer mensen in staat gesteld worden om mee te doen. Een voorbeeld daarvan is de voetbalsport, waarbij afgeweken kan worden van het oorspronkelijke aantal van elf spelers per team. Door ook competities te houden voor zeventallen en viertallen, kunnen organisaties met weinig leden, toch ook participeren. Voor gebieden met een kleine bevolking is dit een uitstekende manier om toch aan sport te kunnen doen.

Hoewel er in Suriname veel bonden geregistreerd staan, zijn er bitter weinig actief. Het gevolg is dat de sportvelden in de volksbuurten er verlaten bij staan. Was het vroeger zo dat je in de middag jongeren kon zien sporten, tegenwoordig zie je lege sportvelden. Ook in het weekeind is er weinig te doen op de meeste sportvelden in de verschillende buurten. Behalve voetballen is er weinig tot geen activiteit te bespeuren op sportgebied. Zoals eerder gesteld, krijgen de bonden op verschillende terreinen ondersteuning om de beoefening van die sport te bevorderen, echter is er weinig tot niets te merken. De bonden zouden landelijk kader moeten opleiden, instuiven organiseren om jongeren te enthousiasmeren en daarna opgerichte verenigingen faciliteren, zodat de sport op de juiste manier beoefend kan worden.

De sportbonden die hier te lande actief zijn, doen er goed aan om ervoor te zorgen dat geïnteresseerden landelijk aan hun trekken kunnen komen. Op dit moment gaat er te weinig uit van de meeste sportbonden in Suriname, vooral buiten Paramaribo. Werk samen met plaatselijke organisaties om de aldaar wonende doelgroep te bereiken en erbij te betrekken. Suriname is meer dan Paramaribo alleen, dus sla de vleugels uit naar de districten, zodat ook die landgenoten aan hun trekken kunnen komen. Ga na wat de behoefte is van de beoogde doelgroep en speel daarop in. Zit niet vanuit een gekoelde kamer aan te nemen dat de bewoners van een bepaald gebied geen interesse hebben in een bepaalde tak van sport. Meten is weten, dus trek erop uit om de behoefte te peilen en handel daarnaar. Voorts kan het ook zijn dat de doelgroep door onwetendheid terughoudend is, onbekend maakt immers onbemind. Zorg ervoor dat er in elk district verenigingen worden opgericht en organiseer in elk district competities, waarna de districtskampioenen mogen strijden om het landskampioenschap. Op die manier betrek je alle Surinamers bij het sportgebeuren, want mensen zullen zich scharen achter de plaatselijke sporters.

Mireille Hoepel
Advertenties

Monday 04 March
Sunday 03 March
Saturday 02 March