Column: Borrelpraat no. 798
24 Dec, 22:53
foto


“Zien jullie, zien jullie? Mijn Baas is niet opgesloten na de uitspraak in dat politieke vonnis tegen hem.”
“Politiek of niet, eerlijk of oneerlijk rechtssysteem dat op straffen is gebaseerd en niet op verbetering, zoals Karel Donkoshot in zijn artikel op Sterrennieuws mooi uitlegt, er is nu een definitief vonnis van 20 jaar. Klarie!”
“En hij gaat zitten, hoe, waar en wanneer is slechts een uitstel van executie, zoals meester Hugo EsZ stelt.”
“Net zoals Barbapapa, die Paloeeeh-advocaat van de veroordeelde, alle foefjes uit de ijskast haalde om dit proces jarenlang te rekken…”
“Wie zegt dat Erwin Paloeeeeh is? Hij is Enne Dee Pih.”
“Dat zegt Eusjene van der Sannie, alias Korte Lont, ex-minister en ex-kabinetschef van de ex-pres.”
“Wat hebben we toch veel uit dit langste strafproces uit onze historie geleerd, namelijk hoe onze wetgeving vol mazen zit, die de daders beter lijken te beschermen dan de slachtoffers…”
“Mijn Chaan, hamer barkha bhaan, zal daar een stokje voor steken.”
“Of misschien juist niet?”
“Waarom zou hij meewerken om de gevangenneming te rekken? Hij heeft zelf gezegd dat hij geen gratie verleent aan moordenaars.”
“Luister naar mijn woorden en kijk niet naar mijn daden, want ik ben politicus. De man op korte termijn wel of geen gratie verlenen zou super dom zijn.”
“Hè? Dit snap ik niet.”
“Dat komt omdat je eerlijk redeneert. Je moet politiek kronkelig denken, dan ga je het snappen.”
“Oke meester, stap één snap ik: als je binnen 8 dagen je verzoek om gratie bij de president indient, wordt de uitvoering van het vonnis opgeschort, dus wordt de veroordeelde nog niet opgepakt.”
“Goed zo.”
“Maar meester, nu is dat gratieverzoek ingediend en na kerst zijn die 8 dagen verstreken, dan moet hij toch opgepakt worden om te gaan zitten?”
“Nee, jonge vriend, in de wet staat dat die opschorting van kracht blijft zolang op het verzoek om gratie niet is beschikt.”
“Dat snap ik niet: …zolang op het verzoek niet is beschikt… Waarom staan die wetten in dit soort ouderwets fromu juridische taal? Zeker soso fu meki un’ ede e waws.”
“Er staat dat het opschorten van de gevangenneming blijft gelden, zolang de president niet heeft beslist over die ingediende gratie.”
“Wat? Hoor ik dat goed? Dus zolang de president niet heeft beslist of hij dat gratieverzoek inwilligt of afwijst, blijft de opschorting van dat vonnis een feit?”
“Dat klopt. Zo vertaal ik dat in alledaagse taal.”
“Wachte, wachte, dus jullie willen me zeggen dat het gevangen nemen van de veroordeelde en zijn comparanten op die manier een tijdje uitgesteld kan worden? Maar dat vonnis moet toch worden uitgevoerd?”
“Maar dat kan je toch niet doen terwijl de behandeling van een gratieverzoek nog gaande is?”
“Maar dan heeft meester Hugo EsZ gelijk als hij zegt het te betreuren dat  ook nu weer blijkt dat het Surinaams Wetboek van Strafvordering zelfs aan veroordeelde moordenaars meer rechten toekent dan aan de nabestaanden van de vermoorde slachtoffers.”
“En de president moet over dit gratieverzoek advies gaan inwinnen vooral bij hetzelfde Hof dat de veroordeling heeft uitgesproken, ook zo vreemd.”
“Oke, maar zo staat het in de wet, totdat wij het eventueel veranderen.”
“Maar dat inwinnen en beoordelen van adviezen kan een hele tijd in beslag nemen en al die tijd blijft de veroordeelde vrij rondlopen en misschien allerlei stoere taal uiten op zijn berm.”
“Ik zou de veroordeelde ernstig aanraden dat vooral niet te gaan doen en zich poeslief en rustig te houden daar aan zijn Riverside te Leonsberg, anders beslist de president misschien meteen dat het verzoek om gratie is afgewezen en dan moet betrokkene met z’n pakjes Morello meteen verhuizen naar de cel.”
“Dus zolang de veroordeelde zich rustig houdt en zijn aanhang ook, kan de president rustig zijn tijd nemen om over dat gratieverzoek na te denken, te wikken en te wegen, te oordelen enzo, al duurt dat een jaar of langer.”
“Helemaal goed gezien, jonge vriend."
“Maar hiermee wordt aan de nabestaanden toch geen recht gedaan?”
“Luister. Stel het was een doodvonnis en gaandeweg het gratieverzoek wordt het vonnis onder druk van de nabestaanden van het slachtoffer ten uitvoer gebracht, en stel dat naderhand blijkt dat de ter dood veroordeelde recht op gratie had, of omzetting van zijn straf tot levenslang zou krijgen vanwege weet-ik-veel, hoe gaan dan de nabestaanden van de ter dood gebrachte reageren? Is hen dan recht aangedaan?”
“Maar dan moet de president snel doen om te beslissen, dus te beschikken, over dat gratieverzoek. Is er een termijn in de wet genoemd waarbinnen hij die beslissing van gratie moet nemen?”
“Ik dacht van niet. Hij moet alle tijd hebben om adviezen te vragen en te bestuderen.”  
“En is hij verplicht deze adviezen op te volgen?”
“Nee, hij is daartoe niet verplicht.”
“Dus uiteindelijk beslist hij en hij alleen, en wanneer hij wil.”
“Ja, daar komt het in feite op neer.”
“Maar als hij de uitspraak van gratie tot na de komende verkiezingen weet te rekken, dan heeft hij de voorzitter van de grootste oppositiepartij al die tijd bij de testikels vast, om het netjes te zeggen.”
“Klopt. En doe je lastig bij de formatie van de volgende regering, dan knijp ik mijn hand samen en als je dan nog niet luistert, wijs ik je gratie af en ga je meteen de bak in.”
“Maar mijn goede genade, dit is toch een smerig spel, chantage op hoog niveau?”
“Klopt, jongere vriend in ons midden, dit is politiek, zo gaat dat daarbinnen aan toe. Zo chanteren ze elkaar constant over onze hoofden heen, om vooral hun belangen veilig te stellen, niet zozeer de onze.”
“Daarom zegt men: politiek is vies.”
“Is de rest soms schoon?”
“Daarom: proost op kerst en de geboorte van de Heiland die in een stal werd geboren, omdat alle herbergen vol waren….”
“Zeker vanwege Kerst.”
“Nee man, jonge vriend, vanwege een volkstelling. In het Nieuwe Testament in Lucas 2 staat: ‘En het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging van keizer Augustus dat het hele rijk moest worden ingeschreven.”
“Dat wist ik niet.”
“Deze dingen lezen jullie niet, daarom geloven jullie in allerlei influencers, in fake news en zien jullie spoken bij daglicht. Al die elektronische poespas houdt jullie dom.”
“Daarom: proost op een bezinnend kerstfeest, broeders.”
“Ja, proost.”
 
Rappa

Advertenties