Wordt verklaring onvoorwaardelijke steun Israël nog ingetrokken?
04 Dec, 14:42
foto


Tijdens de behandeling van de Algemene Politieke Beschouwingen in De Nationale Assemblee heeft president Santokhi geprobeerd weer een loopje te  nemen met het volk in het bijzonder de moslimgemeenschap. In zijn verduidelijking van het standpunt van zijn regering met betrekking tot het conflict tussen Israël en Palestina, is de regeringsleider bewust niet ingegaan op de pijnpunten die de moslimgemeenschap dwarszitten.

Zijn algemene benadering dat de regering aandringt op naleving van het internationaal recht met name het internationale humanitaire recht, staat loodrecht tegenover de diplomatieke verklaring van onvoorwaardelijke ondersteuning die door het ministerie van Bibis gestuurd is voor Israël. Over die diplomatieke verklaring heeft de president met geen woord gerept.

Sinds de minister van Bibis zijn diplomatieke verklaring van onvoorwaardelijke ondersteuning,  gedateerd 9 oktober 2023, heeft gestuurd naar Israël, is door Israël:
1. meer dan 21.022 burgers vermoord, onder wie 8.312 kinderen en 4.270 vrouwen.
2. 37.400 burgers zwaar verwond.  
3. 1.78 miljoen burgers ontheemd.
4. meer dan 60.000 woonruimten vernietigd.
5. 167.400 appartementen/woonruimten deels vernietigd.  
6. 76 journalisten gedood.
7. 262 scholen zwaar beschadigd/vernietigd.
8. 97 overheidsgebouwen zwaar beschadigd.
9. 95 moskeeën met de grond plat gebombardeerd waaronder de Khalid bin Waleed moskee.
10. 3 kerken, waaronder één van de oudste in de wereld met de grond gelijk gemaakt.
11. 126 gezondheidsfaciliteiten, waaronder 22 hospitalen, 55 poliklinieken en 48 ambulances vernietigd.
12. 455 gezondheidsmedewerkers beschoten waarbij 212 gedood en 243 verwond.
13.  moedwillig met phosporus bommen (internationaal verboden chemische wapens) op onschuldige burgers geschoten en diverse oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid gepleegd.

Israël is letterlijk bezig met genocide. De lijst is te lang om al de oorlogsmisdaden van Israël op te sommen. 14 landen hebben alle diplomatieke betrekking met Israël verbroken en de roep om Israël aan te klagen bij het Internationaal Strafhof wordt steeds luider.

Het niet stemmen voor een onderzoek om eerder gepleegde oorlogsmisdaden van Israël te laten onderzoeken vorig jaar en het met geen woord reppen over de oorlogsmisdaden die nu gaande zijn, verraadt de ware aard van deze regering. Het niet eens ingaan op de petitie van het Platform voor gerechtigheid Palestina, geeft duidelijk aan dat deze regering lak heeft aan de
gevoelens van die gemeenschap.

Als de regering denkt dat net als al haar corruptiezaken zij ook deze zeer gevoelige zaak in de doofpot zal stoppen, vergist zij zich. In deze kwestie toont de premier van Barbados meer ballen, door tenminste aan te geven dat de Israëlische aanvallen op Gaza, de eerste via tv uitgezonden genocide is.  Onze regering hier durft, hoogstwaarschijnlijk vanwege de persoonlijke belangen gediend door Israël, niet eens daarover te praten. De verkiezingen naderen. Indien deze regering haar diplomatieke verklaring waarin zij haar onvoorwaardelijke ondersteuning uitspreekt voor Israël niet intrekt, zal het volk zich daarover wel uitspreken op 25 mei 2025. 

De handeling van de minister van Bibis ondersteund door de president zullen tot aan de dag van de verkiezingen levendig gehouden worden. De gemeenschap zal niet stoppen met het praten over Palestina.

Amzad Abdoel
Gewezen DNA-lid
Advertenties

Saturday 24 February
Friday 23 February
Thursday 22 February