Rijstboeren smachten naar irrigatiewater, onvoldoende pompcapaciteit Wakay
04 Dec, 02:51
foto
Elk beetje water in kanalen en lozingen wordt door de boeren gepompt om hun arealen te voorzien van het noodzakelijke irrigatiewater.


Boeren in Nickerie kampen met een schrijnend tekort aan irrigatiewater. Twee van de vier pompen van het Wakay-pompgemaal die continu draaien, kunnen niet zorgen voor genoeg water in de irrigatieleidingen en de loosleidingen. Er wordt met man en macht gewerkt om een derde pomp in werking te stellen. Onderdelen van de vierde pomp worden gebruikt om de derde pomp operationeel te krijgen.

Ofschoon het OWMCP niet onder het ministerie van LVV valt, heeft het departement alles in het werk gesteld om de middelen vrij te krijgen om de derde pomp te repareren. Verwacht wordt dat de derde pomp binnen een week of twee operationeel zal zijn.

Het water van Wakay is niet in staat om door zwaartekracht de irrigatieleidingen te bereiken. En de twee pompen die ook niet optimaal draaien, zijn niet in staat in de waterbehoefte van de boeren te voorzien. Het pompgemaal dat uit vier pompen bestaat, moest erin voorzien dat vooral de boeren aan de linkeroever van de Nickerierivier onder alle omstandigheden over zoetwater kunnen beschikken.

De deplorabele staat waarin de pompen al jaren verkeren, maakt het steeds moeilijker om op tijd genoeg irrigatiewater te krijgen in de leidingen en lozingen.

Ondanks de tegenvallende prijzen in het afgelopen seizoen, hebben de boeren gunstige weersomstandigheden gehad bij de droge grondbewerking. Nu het inzaaiseizoen op 1 november (loopt tot 31 december) is begonnen, hebben de boeren hoge nood aan irrigatiewater voor de gewasverzorging. Boeren zijn er zelfs toe overgegaan van overal water te pompen, alleen maar om hun inzaai veilig te stellen. Voor het pompen moeten zij de dure diesel betalen, wat hun kostprijs ook omhoog stuwt.

Dreiging

Ofschoon er een beetje zicht is op wat verlichting, zit de kans erin dat de pompen van Wakay deze week ook stilvallen, als de middelen voor brandstof niet worden vrijgemaakt. Dayanand Dwarka, bondsvoorzitter bij OWMCP, zegt dat er brandstof is om de pompen tot 5 december te laten draaien. Hij hoopt dat de gelden vandaag nog loskomen, om het seizoen nog te redden.

De ramp wordt volgens Dwarka alleen maar groter als de pompen stilvallen door gebrek aan brandstof. Hij wijst erop dat het heel seizoen er behoefte is aan voldoende irrigatiewater voor de gewasverzorging. De Corantijnrivier heeft voldoende zoetwater, maar door een ontoereikende pompcapaciteit, blijft het water in de irrigatieleidingen laag.

De belofte dat Wakay nieuwe pompen zou krijgen, is tot nog toe niet waar gemaakt. Met het zicht op nieuwe pompen, was de leiding van het OWMCP er toe overgegaan onderdelen van de niet werkende pompen te gebruiken om de twee pompen draaiende te houden. Dwarka ziet in de naaste toekomst geen nieuwe pompen komen voor Wakay. Het is volgens hem nu zaak om dit seizoen te redden door de derde pomp operationeel te krijgen en de brandstof voor de pompen veilig te stellen.
Advertenties

Wednesday 28 February
Tuesday 27 February
Monday 26 February