DA’91 schrijft International Court of Justice aan
01 Dec, 23:17
foto


DA’91 heeft mede namens vele bezorgde burgers het Internationaal Gerechtshof in Den Haag aangeschreven en protest aangetekend tegen de door de Republiek Guyana gehanteerde kaart tijdens de recente zittingen bij het Gerechtshof. Op de kaart is het gebied dat in de volksmond bekend staat als 'Tigri', als Guyanees grondgebied weergegeven.

DA’91 heeft het schrijven via de Registrar van het ICJ, Zijne Excellentie Phillipe Gautier, doen toekomen aan de President van het ICJ, Hare Excellentie, Judge Joan Donoghue. De ICJ deed op 01 december 2023 een tussentijdse uitspraak in de door Guyana aanhangig gemaakte zaak tegen Venezuela. Guyana maakte in 2018 een case aanhangig tegen Venezuela (Arbitral Award of October 3rd, 1899), maar benaderde het Hof voor een spoed tussentijdse uitspraak. Dit, vanwege recente ontwikkelingen in het grensgebied met Venezuela waarbij de vrees voor een invasie steeds groter werd. 

Vrijdag gaf het Hof via President Joan E. Donoghue uitvoering aan dit verzoek. Venezuela mag geen handelingen plegen die de soevereiniteit van het Guyanees grondgebied bedreigen. Ook evenzo mogen geen van beide landen handelingen plegen die het grensconflict kunnen doen escaleren.

Het schrijven door DA’91 gericht aan het Hof, de originele versie in het Engels, evenals een vertaling in het Nederlands, zijn hierbij ingesloten.

pdf-icon.gif Protest_against_use_of_map_by_Guyana.pdf     pdf-icon.gif Protest_tegen_gebruikte_kaart_Guyana_bij_ICJ.pdf                
Advertenties

Wednesday 28 February
Tuesday 27 February
Monday 26 February