Na aankondiging president; verkoop goedkope levensmiddelen gestart
30 Nov, 00:00
foto
Goederen behorend tot de eerste levensbehoeften zullen landelijk tegen betaalbare prijzen worden verkocht. Het foodbasketproject heeft een doorstart gemaakt. (Foto's: CDS)


Zoals aangekondigd door president Chan Santokhi deze week in De Nationale Assemblee, worden de foodbaskets landelijk opgezet. Na twee jaar breedvoerig overleg met alle stakeholders in de import en handelssector,  heeft de overheid bonafide ondernemers bereid gevonden om basisgoederen landelijk tegen betaalbare prijzen aan te bieden ten gunste van het volk. Woensdag heeft de officiële doorstart van het project plaatsgevonden bij Kasi Trading aan de Livorno Beekhuizenweg.

Julio Bhikharie, directeur van Foodbasket, ziet dit gebeuren als een mijlpaal, omdat het de samenleving ten goede komt. Het doel van de doorstart is volgens hem om Surinamers in alle gebieden te voorzien van betaalbare eerste levensmiddelen zoals aardappelen, uien, knoflook en gele erwten. “De bijdrage van de Foodbasket is meer bij de outlets, waarbij we de micro-ondernemers de gelegenheid bieden om hun eigen buurtwinkeltje te draaien op een innovatieve wijze”, zegt Bhikharie. 

Het concept houdt in dat er in achtergestelde wijken ook mensen worden geïdentificeerd die bereid zijn te ondernemen door zo’n Foodbasket winkel te draaien. Hij geeft aan dat de Foodbasket tot stand is gekomen door samenwerking met Kasi Trading en Bureau Eenheid. De president deelde mee dat de regering een faciliterende rol zal vervullen door samen met de foodbaskets, meerdere locaties te faciliteren welke als outlets zullen dienen voor deze essentiële levensmiddelen. Welwillende burgers zullen worden ingezet om de schakels van distributie en verkoop te ondersteunen tegen gangbare marges.


Henk Kasi van Kasi Trading en Julio Bhikharie, directeur Foodbasket.

Bhikharie legt uit dat Henk Kasi, de eigenaar van Kasi Trading zorgt voor het importeren van goederen in grotere volumes om deze nog betaalbaarder te maken voor de gemeenschap. “De prijzen zijn ongeveer 40 tot 50 procent goedkoper dan in de normale winkels”, laat Bhikharie tegenover de Communicatiedienst Suriname optekenen. Hij geeft verder aan dat de levensmiddelen via strategische posten in vooral de volksbuurten zullen worden gedistribueerd. Kasi Trading is de centrale plek, maar het ligt in de bedoeling dat men landelijk deze producten aan de man zal brengen. Daarnaast faciliteert Bureau Eenheid door lege panden beschikbaar te stellen voor de verkoop en personen te identificeren die bereid zijn om de Foodbasket winkel te draaien.

“We starten vandaag met een 9-tal producten”, geeft ondernemer Kasi aan. De prijzen zijn heel laag in vergelijking met de gewone winkels. Dat maakt volgens hem veel uit voor het volk op micro-economisch gebied. Met dit duurzaam project wil de organisatie iedereen bereiken. Kasi spreekt de hoop uit dat ook andere ondernemers dit overnemen of samenwerken aan dit project, zodat iedereen het beter heeft in Suriname. “We gaan uitbreiden naar ongeveer 20-tal producten die men dagelijks nodig heeft”, stelt Kasi.

Advertenties

Thursday 25 July
Wednesday 24 July
Tuesday 23 July