President verduidelijkt standpunt Suriname over Gaza
28 Nov, 08:45
foto
President Chan Santokhi


President Chan Santokhi heeft het standpunt van Suriname over het conflict tussen Israël en Hamas maandag in De Nationale Assemblee verduidelijkt. Assembleelid Barkat Mohabali (VHP) is ingenomen met de heldere uitleg van het staatshoofd. Hij wees op de stille loop die eerder gehouden is om de aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Hij voerde aan dat nu een staakt-het-vuren gaande is en hoopt dat op vreedzame wijze een oplossing wordt bereikt.

"De Republiek Suriname betreurt dat het conflict tussen Israël en Hamas, nu is geëscaleerd in een gewelddadige actie jegens Palestina en aan beide zijden onschuldige burgers zijn gedood. Samen met de regio waartoe wij behoren hebben we aangedrongen op de naleving van het internationaal recht en met name het internationaal humanitair recht", zei de president. 

Suriname heeft vanaf het eerste moment opgeroepen tot een staakt-het-vuren en het verschaffen van ruimte voor humanitaire ondersteuning aan de bevolking in Gaza, benadrukte Santokhi.

"Suriname is voorstander van een twee Staten oplossing op basis van de grenzen die zijn voorgesteld in 1967. Wij verwelkomen de diplomatieke inspanningen van landen in de regio en daarbuiten om stabiliteit te creëren en te zoeken naar wegen om duurzame vrede en veiligheid in het gebied te realiseren. "Het recente standpunt van Caricom waaraan Suriname ook een bijdrage heeft geleverd verwoordt het meest recente standpunt in krachtige bewoordingen", stelde de president.

Advertenties