16 militairen ronden Voortgezette Officiersopleiding af
18 Nov, 22:48
foto
16 militairen hebben de Voortgezette Officiersopleiding met succes afgesloten. Zij hebben tools meegekregen om op een hoger niveau te functioneren. (Foto: Defensie)


Van de 20 officieren die begonnen aan de Voortgezette Officiersopleiding zijn 16 geslaagd van de Militaire Academie. De bevelhebber van het Nationaal Leger, kolonel Werner Kioe A Sen, zei bij de diploma-uitreiking dat de geslaagde officieren heel wat tools tijdens deze opleiding bij gehad hebben om op een hoger niveau te functioneren.

“Jullie zijn nu opgeleid en gereedmaakt voor commandanten en staffuncties op bataljons- en krijgsmachtdeelstafniveau. Jullie zijn verrijkt met kennis over hoe te manoeuvreren met eenheden, hoe je je dient op te stellen als stafofficier en als tuchtrechter. Maar het is jouw leiderschap dat bepalend gaat zijn hoe je wordt geaccepteerd, niet alleen door jouw onderhebbenden, maar ook door jouw superieuren. Wees dus een meerwaarde, maar in het bijzonder een teamplayer in onze hele hiërarchie”, stelde de legerleider.

Commandant van de opleiding, majoor Brian Landveld, verwacht van de officieren dat ze de opgedane theoretische kennis gaan praktiseren. “U bent pas succesvol als leider als uw medewerkers ook bij uw afwezigheid precies hetzelfde doen als wanneer u daar aanwezig zou zijn. U bent pas succesvol als leider als uw medewerkers in staat zijn te doen wat er gedaan moet worden en u daarover een helikopterview kan hebben. U bent pas succesvol als leider wanneer uw medewerkers begrijpen wat hun rol is binnen de defensieorganisatie en ook als team eraan werken de samenleving naar eer en geweten te dienen”, zei hij. De 16 geslaagden hebben tegelijkertijd ook hun certificaten behaald voor een complementerende Tuchtrechterscursus.

Minister Krishna Mathoera van Defensie is verheugd dat het opleidingsinstituut wederom  een nieuwe groep van leiders heeft afgeleverd die competent zijn en in staat zijn om de defensieorganisatie naar een nieuw tijdperk te brengen. “Zo zijn er in de afgelopen periode meer dan 24 opleidingen geïmplementeerd. Sommigen nog gaande, maar voor een groot deel afgerond. Mensen zijn voor ons belangrijk in de organisatie en wij investeren in onze mensen”, benadrukte de bewindsvrouw. Zij bleef tegelijkertijd ook stil bij het aspect van integriteit. Door niet integer te handelen kunnen leidinggevenden het in hun gestelde vertrouwen verliezen, waardoor zij het gezag niet meer kunnen handhaven.

Tot op dit moment is de voortgezette officiersopleiding nog de hoogste militaire opleiding die in Suriname gevolgd kan worden bij het Instituut voor Defensie Opleiding. Dat zal in december veranderen wanneer het instituut een start maakt met de eigen Bevelvoerings- en Stafopleiding, meldt Defensie.

Advertenties