Zunder: BTW op casino en cambio afwentelen
13 Nov, 16:32
foto
Armand Zunder


Als het afhangt van Ravaksur wordt de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) eerder afgewenteld op het casino- en cambio wezen in plaats die te heffen op onder meer de benzineprijs. Volgens Armand Zunder weegt de belastingdruk te zwaar op de schouders van de Surinamer. Zunder is woordvoerder van het presidium van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur).

Aan Starnieuws zegt hij dat de vakbeweging geruime tijd in onderhandeling is met de regering. Zo heeft de vakbeweging enkele voorstellen gedaan om het leed te verzachten. Het eerste is om de belastingschijven aan te passen. De loonbelasting is nogal te hoog. Volgens het voorstel moet de werknemer in de laagste schaalindeling tussen de SRD 500 en SRD 750 minder belasting betalen en de directeur SRD 2.200.

Er wordt ook stilgestaan bij het lager onderwijspersoneel. Het voorstel hierover is dat de leerkrachten een procentuele toeslag krijgen van 20 procent. Zunder legt uit dat de deskundigen van de vakbeweging en die van de overheid bezig zijn met het rekenwerk, in hoeverre het overheidsfinanciën dit kan dragen.

Sinds de behandeling van deze belastingwet (BTW) waren er heftige discussies in DNA. De rode draad was waarom BTW 12 procent moest zijn, terwijl de omzetbelasting maar 8 procent bedroeg. De toenmalige minister van het ministerie van Financiën en Planning, Armand Achaibersing wist dit nog te verdedigen in het huis van het volk. De wet werd toen op dinsdag 30 augustus 2022 goedgekeurd en aangenomen met 26 stemmen voor en 12 tegen. De implementatie van deze wet is zeer moeizaam geweest, los van het feit dat diverse stakeholders niet precies wisten wat moest gebeuren, bleek dat de wet van alle kanten rammelde. En dat is nog steeds zo.

Zunder zegt dat de vakbeweging voorstander is van deze wet. Echter, moet er nog veel gebeuren om de wet goed tot zijn recht te laten komen. Zo wijst hij erop dat het schrappen van de loonbelasting nog op zich laat wachten en de gewenste opbrengsten tot nog toe niet gehaald zijn. Ook heffing van de BTW op ondermeer brandstof van 5 naar 10% is een doorn in het oog.

De woordvoerder staat ook stil bij de te hoge inflatie die hij beschouwt als de import inflatie. Hij vindt dat hierdoor de koopkracht van de SRD sterk is gedaald, waardoor dit voelbaar is bij de loontrekkers.

Volgens Zunder is de vakbeweging daar om te letten op het welvaarts en- welzijnsniveau van de loontrekkers en zal zij aan de bel blijven trekken. Menigeen heeft geen vertrouwen meer in de vakbeweging omdat die de taal zou spreken van de regering. Zunder logenstraft die opmerking door aan te geven dat de vakbeweging daar is voor die wrokomans.

Advertenties

Wednesday 19 June
Tuesday 18 June
Monday 17 June