Raghoebarsing: Evaluatie BTW-wet niet ten koste van stabiliteit
10 Nov, 00:01
foto
Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën erkent dat de BTW-wet herziening behoeft.


De regering, Ravaksur en de actievoerende gezamenlijke vakbonden zijn het met elkaar over eens dat er kanttekeningen moeten worden geplaatst bij de BTW-wet. Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning vindt echter dat een herbeoordeling van de wet het ingezette beleid van stabiliteit niet onderuit moet halen. Hij onderkent dat de stabiliteit duidelijker zichtbaar moet worden in het dagelijkse leven.

Tijdens een onderhoud tussen Ravaksur en de regering zijn partijen het met elkaar eens geworden dat wat in macro-economische zin is opgebouwd en hersteld, niet verloren moet gaan. Raghoebarsing noemt de koersstabilisatie, de toegenomen kasreserve en een dalende inflatie, maar ook herstel van instituten zoals de Centrale Bank van Suriname.

Hij wijst erop dat de actievoerende vakbonden geen afschaffing van de BTW willen, maar wel een betere toepassing. En volgens Raghoebarsing zoekt de regering ruimte om daar verbetering in te brengen, "maar dat is niet vandaag op morgen geregeld."

Hij benadrukt dat het niet aan de regering gelegen is om veranderingen aan de door het college goedgekeurde btw-wet te brengen. "De oplossing is ook niet om de wet weg te doen of vervangen door een wet uit het buitenland, die in Suriname niet gaat werken. De oplossing is dat we met elkaar om de tafel gaan."

De actievoerende vakbonden verwachten dat de regering in het weekend met een oplossing komt. Voor maandag is weer actie gepland. Intussen blijven de leerkrachten vandaag ook thuis, net als gisteren.

Raghoebarsing verduidelijkt dat de verhoging van de BTW op brandstof niet bedoeld is om kwetsbare groepen te treffen, maar vooral bedoeld is om verbetering te brengen in salarissen en toelagen en om deze te garanderen. Hij erkent dat de BTW-wet niet perfect is. "Er zitten zaken aan die verbetering behoeven. Alleen moet dat het beleid niet onderuithalen.' Als de BTW-inkomsten wegvallen, zullen het uitbetalen van salarissen en de elektriciteitsvoorziening onmiddellijk in gevaar komen, legt de Financien-minister uit.

Het blijft volgens hem moetilijk voor de samenleving en de regering. De stappen die worden gezet zijn klein, zegt hij, maar dat is geen reden om de rust en orde in gevaar te brengen. Raghoebarsing onderkent dat er additionele maatregelen moeten komen. "De signalen van prijsopdrijvingen zijn wel degelijk aanwezig en het moet aangepakt worden."
Advertenties