Suriname en Nederland gaan kennis uitwisselen
07 Nov, 07:43
foto
Aanwezigen bij de kick-off van Het Makandra Project ‘Coastal Management and Urban Resilience’. Rechtsvoor minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken. (Foto: OW)


Het Makandra Project ‘Coastal Management and Urban Resilience’, is een samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse overheidsinstellingen op diverse gebieden, zoals justitie keten, klimaat, water, defensie en politie. Het doel van de samenwerking is kennisuitwisseling, benadrukte de plaatsvervangend ambassadeur van Nederland, Michiel Bierkens, vorige week bij de kick-off van het project.

Bierkens: “Ook in Nederland hebben wij te kampen met problemen, zoals te veel droogte, te weinig water en drinkwater. Dit zijn allemaal problemen die samenhangen en waarbij geïntegreerde oplossingen nodig zijn.”

“In Surinaamse termen betekent makandra ‘samen’, dat is de kern van dit programma. In deze gaat het om kennisuitwisseling met betrekking tot drie thema’s, namelijk water, bodem en klimaat. Ons hele leven zijn wij afhankelijk van water, maar er zou ook gekeken moeten worden naar de mate waarin we dan toegang hebben tot water”, zegt Satish Mohan, waarnemend directeur Civieltechnische Werken van het ministerie van Openbare Werken (OW).

Mohan geeft aan dat nagegaan moet worden of we in de toekomst evenveel toegang zullen hebben tot water. “Nagenoeg al onze economische activiteiten zijn verbonden aan de bodem. Verder moet er gekeken worden naar de impact van het klimaat in andere landen. “Niet alleen overheden zijn betrokken bij het project. Ook mensen die deskundig zijn worden aangetrokken, zoals bedrijven en NGO’s die allemaal een specifieke deskundigheid gaan bespreken”, geeft Mohan te kennen.

Bij de kick-off bevond zich ook minister Riad Nurmohamed van OW. Nurmohamed gaf aan dat voor Suriname de voornoemde thema’s zeer belangrijk zijn. De focus ligt op het verruimen van de nationale en internationale samenwerking.” Hij zegt dat er op dit gebied al actief wordt gewerkt, door de effecten van onder andere het klimaat. Er zal een aanvang worden gemaakt met de eerste fase en als er successen worden geboekt, zal er uitgekeken worden naar de tweede en derde fase, noteert de voorlichting van OW, uit monde van Nurmohamed.
Advertenties

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April