SVS: Nationale aanpak vereist voor gedegen huisvestingsbeleid
02 Oct, 12:10
foto


Er is een nationale aanpak vereist om een gedegen huisvestingsbeleid te kunnen voeren. Dit concludeert de Stichting Volkshuisvesting Suriname (SVS) in verband met Wereld Habitatdag. Deze dag wordt jaarlijks op de eerste maandag van oktober herdacht en werd voor het eerst gevierd in 1986 in Nairobi, Kenia, met als thema Onderdak is mijn recht. Deze Dag is door de Verenigde Naties ingesteld om meer bewustzijn te creëren over hoe belangrijk een goede woonomgeving is.

Dit jaar wordt onder het thema: Veerkrachtige stedelijke economieën, Steden als aanjagers van groei en herstel, tijdens de Global Observance of World Habitat Day, bekeken hoe steden hun economieën kunnen positioneren ten behoeve van de inwoners. Het bespreken van de verschillende dimensies van economische vertraging waar landen momenteel mee te kampen hebben en het identificeren van acties die overheden kunnen ondernemen om het economisch herstel te stimuleren.  Het delen van ervaringen tussen de verschillende landen over hoe zij zich positioneren om de inflatiedruk en andere krappe mondiale financiële omstandigheden aan te pakken.

Suriname heeft een gemiddeld jonge populatie en een nog onvoldoende ontwikkelde huisvestingssector, waardoor de vraag naar betaalbare woonoplossingen groter zal worden. Met een bevolkingsaantal van nog geen 700.000 inwoners en een oppervlakte van 163.820 km2 aan land, zou het aanbod moeten aansluiten op de vraag.
"Helaas zijn wij in de achter ons liggende decennia er onvolledig in geslaagd om het huisvestingsvraagstuk duurzaam en constructief op te lossen.  Opeenvolgende regeringen hebben diverse initiatieven genomen, echter zonder gewenst resultaat, gedegen onderzoek en zonder een nationale aanpak. De vraag naar geschikte betaalbare woonoplossingen voor met name de lage inkomensgroepen van onze samenleving vormt nog steeds een enorme uitdaging en vraagt om de nodige inspanningen", stelt SVS. 
 
Volgens SVS is het dan ook meer dan noodzakelijk dat op korte termijn op nationaal niveau verschillende belanghebbenden bijeenkomen om manieren te bespreken waarop 'wijken/buurten' en 'leefgemeenschappen', kunnen worden voorbereid op negatieve effecten op het gebied van o.a: milieu-, gezondheid en sociaal maatschappelijke issues. Indachtig de duurzame ontwikkelingsdoelen die wij in 2030 wereldwijd moeten behalen is het cruciaal om deze nationale discussie nu reeds op gang te brengen.

Stichting Volkshuisvesting Suriname heeft sinds haar oprichting in 1951 een wezenlijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de woon- en leefsituatie van huishoudens in Suriname, in het bijzonder de lage’ en midden- inkomensgroepen. Hiertoe zijn door, namens of met medewerking van de Stichting verscheidene woningbouwprojecten gerealiseerd, resulterend in een totaal van 10.000 woningen voor verhuur, huurkoop of koop. Daarnaast heeft SVS plusminus 1.500 wooneenheden in beheer.  Wonen is meer dan alleen een dak boven het hoofd, het is de kans op een beter leven en betere toekomst.
Advertenties

Saturday 22 June
Friday 21 June
Thursday 20 June