Wereldvrede begint met innerlijke vrede
21 Sep, 08:42
foto


Dit jaar is het thema van de VN Internationale dag van de Vrede, welke jaarlijks op 21 september wordt herdacht: ‘Acties voor Vrede: Onze ambities voor duurzame ontwikkelingsdoelen’. De Internationale Dag van Vrede is een jaarlijkse gelegenheid die de wereld samenbrengt om het streven naar vrede en harmonie te benadrukken. In een wereld die geconfronteerd wordt met talloze uitdagingen, variërend van gewapende conflicten en sociale ongelijkheid tot milieucrises, lijkt vrede soms een ongrijpbaar doel. 

Vrede is niet alleen afhankelijk van diplomatieke inspanningen, maar ook van een diepgaande verandering in onze houding en waarden.  Hoewel vrede vaak wordt geassocieerd met de afwezigheid van conflicten op politiek en sociaal gebied, wordt de krachtige connectie tussen spiritualiteit en vrede vaak over het hoofd gezien. Spiritualiteit biedt een diepgaande weg naar innerlijke rust en het is in deze innerlijke vrede dat we de basis kunnen leggen voor een vreedzamere wereld. Spiritualiteit is geen vastomlijnd begrip; het varieert van persoon tot persoon en kan religieuze, filosofische of persoonlijke betekenissen omvatten. In essentie is spiritualiteit een zoektocht naar betekenis en verbinding die verder gaat dan het materiële en uiterlijke. Het kan mensen ertoe aanzetten om dieper in zichzelf te kijken, om vragen te stellen over het doel van het leven en om een gevoel van eenheid te ervaren met anderen en de wereld om hen heen. 

Een van de meest waardevolle aspecten van spiritualiteit is het vermogen om innerlijke vrede te vinden te midden van de chaos van het dagelijks leven. Spiritualiteit biedt instrumenten en praktijken om de geest te kalmeren, innerlijke rust te bevorderen en emotionele evenwicht te bereiken. Door meditatie, mindfulness, gebed en introspectie kan de mens de ruis van de geest verminderen en een diepere verbinding maken met zijn ware Zelf en God. In deze diepere staat van vrede kunnen mensen bewuster worden van hun eigen emoties, gedachten en handelingen. Dit zal leiden tot een verhoogd vermogen om conflicten op een positieve manier op te lossen. 

Innerlijke vrede heeft de potentie om zich uit te breiden naar de wereld om ons heen. Wanneer individuen innerlijke rust ervaren, zijn ze meer geneigd om compassie en begrip te tonen voor anderen. Dit kan leiden tot een verminderde neiging tot geweld, discriminatie en intolerantie. Spiritualiteit moedigt aan tot empathie en het zien van de mensheid als één gemeenschap, waardoor de kloof tussen verschillende culturen en geloofsovertuigingen kan worden overbrugd. Het is belangrijk om aan te geven dat spiritualiteit niet per se betekent om volledig teruggetrokken ergens afzonderlijk te gaan leven. Integendeel, spiritualiteit kan een motor zijn voor actieve vreedzaamheid. Mensen die innerlijke vrede hebben gevonden, voelen zich vaak geroepen om bij te dragen aan positieve verandering in de wereld. Ze kunnen zich inzetten voor onder andere sociale rechtvaardigheid, milieubescherming en het bevorderen van menselijke waardigheid.

Of we nu deel uitmaken van een religieuze traditie of gewoon een diep gevoel van verbondenheid met anderen voelen, de Internationale Dag van de Vrede herinnert ons eraan dat we allemaal een rol te vervullen hebben in het bevorderen van vrede. Terwijl we streven naar wereldvrede, kunnen we niet voorbijgaan aan de innerlijke dimensie hiervan. Vrede begint op persoonlijk niveau. Vrede vereist zelfreflectie, innerlijke transformatie en het cultiveren van deugden zoals zuivere liefde, devotie, geduld, tolerantie en mededogen. 

Wanneer individuen in staat zijn om innerlijke conflicten te overwinnen en harmonie in zichzelf te vinden, kunnen ze positieve krachten worden om vrede te verspreiden over de wereld. Door te investeren in onze eigen innerlijke vrede, kunnen we een vreedzamere en empathische wereld helpen creëren. In het licht van deze innerlijke transformatie kunnen we gezamenlijk het pad naar wereldvrede stap voor stap voortzetten.

Je visie wordt pas duidelijk als je in je eigen hart kijkt. Wie naar buiten kijkt, droomt; wie naar binnen kijkt, wordt wakker.  – Carl Jung –

Reguillo Hira
Advertenties

Saturday 22 June
Friday 21 June
Thursday 20 June