Column: Borrelpraat 778
06 Aug, 22:46
foto


 “Nu blijkt duidelijk dat we twee regeringen hebben: beide doen hun eigen ding en waar het politiek wringt, werken ze elkaar tegen."
“Ja, zoals bij de benoeming van die mevrouw de PeeGee. Dat zinde de koning der Binnenlanden niet; die wilde eerder iemand uit eigen gelederen.”
“Dat is niets nieuws: het blijkt al lang dat PeeGees in dit land moeten doen wat de politieke machthebbers van dat moment willen of niet willen.”
“Maar dat gedonder van dat onderling chanteren in coalities maakt dit land kapot.”
“Klopt, een paar termijnen terug kon de president geen vuist maken tegen een notoire landrover in zijn regering; die corrupteling werd volgens het 'geboorde emmer'-beleid gehandhaafd.”
“Met als gevolg dat zeker vijf zetels aan zwevende kiezers besloten om op Paars te stemmen; het gevolg daarvan ligt nog vers in ons geheugen.”  
“Vervolgens besloten boze kiezers massaal van ‘neks no fout’ voor ‘w’o set’en’ te stemmen.”
“Men stemt net als een dronken bestuurder die zijn volle bus met steeds hogere snelheid op de Oostwest van rechts naar links en dan weer naar rechts doet zwaluwen.”
“Maar wat staat ons nu te wachten met deze gespleten regering?”
“Dat de president tenminste de hele maand augustus inlandig blijft, want als hij nu weer eens weg gaat, doet onze koning van Bruns-Guyana meteen dingen waardoor de benoeming van die mevrouw de PeeGee waarschijnlijk gedwarsboomd gaat worden.”
“Wan ogri tyari wan bun: papa blijft een hele maand thuis om stiefpapa in de gaten te houden.”
“Ow, wat sneu voor mama, die kan niet meer met tassen beladen met papa via de achtertrap op een buitenlandse luchthaven snel wegboren; de wagen staat al klaar onder Pier A-zoveel.”
“Maar de ministers van onze African King etaleerden de flagrante vrijpostigheid om de Regeringsvergadering te verlaten toen dat bewuste agendapunt van de benoeming van die mevrouw aan de orde kwam.”
“Ik zou deze rebellie niet gepikt hebben, al was toestemming gevraagd daarvoor. Ga je? Dan blijf je weg, dan sjode&$%r ik je op uit die regering als je het gezag van je partijvoorzitter boven dat van mij als president van het land stelt.”
“Hebben wij als volk deze regeer-onmachtige troep verdiend?”
“Waar papegaai-smokkelaars beschermd worden? Een hele kooi met die in beslag genomen vogels was ’s morgens van het ‘goed bewaakte’ terrein van LBB verdwenen, nadat, volgens Belleforte, een tyuku van 30.000,- US$ was geboden.”
“Maar als de president die opgestane ministers had ontslagen en Abobbie de regeringscoalitie had verbroken en de regering was gevallen, wat dan?”
“Geen man overboord. De regering valt en niet de president. Die stelt gewoon een nieuwe regering samen, zonder die muitende weglopers.”
“Klopt. Dat heeft gouverneur Ferrier in 1969 toch ook gedaan? Die liet na de val van de regering Pengel toch een Interim Kabinet samenstellen? Einde van de rit voor de bijna-dictator Jopi Pingpengpongel.”
“Meester, dat was toch het Zakenkabinet May?”
“Inderdaad, maar ‘zakenkabinet’ is een foute benaming waar we hardnekkig aan blijven vasthouden. Een zakenkabinet is een regering bestaande uit deskundigen, en niet uit politiek en ondeskundig geboefte. En zo een zakenkabinet heeft mandaat voor een volle regeerperiode.“
“En een Interim Kabinet?"
“Die kan uit deskundigen en politieke figuren bestaan, maar die heeft mandaat voor een beperkte periode, hooguit een jaar. Plus die heeft een duidelijk omschreven taak van het staatshoofd om binnen die korte periode uit te voeren.”
“Ja, dat klopt. Bijna altijd is die opdracht: het voorbereiden en leiden van de aankomende verkiezingen.”
“Had dat Interim Kabinet May in 1969 ook deze taak?”
“Zeer zeker en na de verkiezingen in oktober 1969 kwamen het VHP-blok en het PNP-blok aan de macht.”
“Was dat het enige interim kabinet in ons land?”
“Echt niet. Toen de militaire leiding na de Decembermoorden in 1982 al gauw economisch helemaal vast kwam te zitten, werd besloten met de oude politieke partijen ook zo een Interimregering te vormen, geleid door Jules Wijdenbosch namens het militair Gezag en Pretaap Radhakishun namens de oude politieke partijen.”
“En moesten zij ook verkiezingen voorbereiden?”
“Niet alleen. Dat interim kabinet moest eerst consensus bereiken over de nieuwe grondwet die vanwege het Militair Gezag was samengesteld door de heer Wijdenbosch.”
“En bereikten ze die overeenstemming?”
“Ja, maar na veel politieke koehandel waar de bevolking niet bij betrokken was. Daarna moesten ze de datum van een referendum vaststellen en dat uitvoeren. Bij dat referendum moest de bevolking goedkeuring geven aan die nieuwe grondwet waarin een nieuwe kiesregeling.”
“Die we nu dankzij de uitspraak van het ConHof moeten aanpassen?”
“Klopt. Maar toen stemden we massaal voor die nieuwe grondwet, terwijl we niet eens goed wisten wat erin stond. De meerderheid wilde na zeven jaren gewoon af van dat militair regiem.”
“En wat gebeurde na dat referendum?”
“Toen moest die Interim Regering de datum van de Algemene Verkiezingen vaststellen; die werden op 25 november 1987 gehouden.”
“En het Front voor Democratie en Ontwikkeling dat bestond uit de VHP, de NPS en de KTPI won die verkiezingen natuurlijk?”
“O jawel. Ze behaalden 40 van de 51 zetels, maar veel hebben ze daarmee niet kunnen doen.”
“Kan me voorstellen: de militaire leiding bleef achter de schermen de touwtjes in handen hebben.”
“Klopt en net als nu vormde die Frontregering onder president Ramsewak Shankar en VeePee Henck Arron geen eenheid. De coalitiepartners waren er voornamelijk op uit hun eigen politieke belangen te bevredigen.”
“Klopt. En de kiezers die hun ‘daar’ hadden gezet, moesten eventjes geduld hebben; er was toch zo een rommel achtergelaten door de vorige machthebbers.”
“Ja, ja, dat liedje kennen we zo langzamerhand uit het hoofd.”
“En meester, kwamen  er nog meer interim kabinetten?"
“Ja, nog eentje, als ik me niet vergis. Na de zogenoemde Telefooncoup op 24 december 1990 koos DNA met tweederde meerheid de heer Johan Kraag als president en Jules Wijdenbosch als Veepee en werd er een interim kabinet samengesteld met als taak om binnen 150 dagen verkiezingen te organiseren en uit te voeren, wat ze ook deden.”
“En daarna?”
“Toen kwam het Nieuw Front aan de macht met Ronald Venetiaan als president.”
“Nou, dus het instellen van een interim kabinet met als hoofdtaak de verkiezingen van 2025 voor te bereiden en uit te voeren, zou nu voor het weldenkend deel van deze bevolking de beste oplossing zijn.”
“Maar wat gebeurt er dan met de VeePee? Want die is net als de president toch gekozen?”
“Simpel: die blijft VeePee, dus vervanger van de president.”
“Waw, dit wordt natuurlijk nooit uitgevoerd, maar toch proost ik daarop.”
“Ik ook. Leve een interim kabinet-nu. Yes.”
“Proost.”
 
Rappa
Advertenties

Sunday 03 March
Saturday 02 March
Friday 01 March