Vader staat terecht op verdenking misbruik dochtertje
10 Jun, 14:41
foto


De in Marowijne woonachtige V.V. moet zich voor de rechter verantwoorden, omdat hij zijn dochter (10) seksueel zou hebben misbruikt. Tijdens het getuigenverhoor gaf het meisje op vragen van magistraat Lydia Ravenberg echter een andere verklaring dan in het politierapport staat.

Ter bescherming van het kind vond de zitting plaats achter gesloten deuren. Het meisje, in 2012 geboren in Frans-Guyana, vertelde aan de rechter dat zij na school naar huis liep, toen een vreemde man haar plotseling in zijn auto trok en zich vervolgens aan haar vergreep. Bij de politie had zij verklaard dat zij door haar vader was misbruikt.

De magistraat vroeg het meisje waarom zij voor haar vader zou jokken en hoe zij op het idee is gekomen om hem te bezwaren. De magistraat legde haar uit dat volwassenen meineed plegen als zij bij getuigenverhoor niet de waarheid vertellen en daarvoor een gevangenisstraf kunnen krijgen, maar dat dit niet het geval is bij kinderen. Zij drukte het meisje op het hart om de waarheid te vertellen. Ter terechtzitting heeft het kind verklaard dat zij slechts één keer misbruikt is, maar de rechter hield haar voor dat uit zowel de politie- als doktersverklaring blijkt dat het seksueel misbruik vaker heeft plaatsgevonden.

Ook de moeder van het slachtoffertje werd als getuige gehoord. Zij mocht gebruik maken het verschoningsrecht, omdat de verdachte haar levenspartner is, en hoefde geen verklaring af te leggen. Tegenover de rechter gaf de moeder echter aan wel een verklaring te willen afleggen. Op vragen van de magistraat zei ze nooit iets vreemds te hebben gemerkt aan het gedrag van haar kind. Ook niet aan haar kleren, omdat het oma is die de kleren van het kind wast. De moeder had voorts nooit aan haar dochter gemerkt of zij moeilijk liep. Een leerkracht van het meisje trok aan de bel, nadat het kind haar vertelde over het misbruik.

Op de vraag van de rechter of het meisje geïnstrueerd is om ter terechtzitting een ander verhaal te vertellen dan wat zij bij de politie had verklaard, antwoordde de moeder ontkennend. De behandeling van deze zaak is verschoven naar 27 juli. Dan worden meer getuigen gehoord. De verdachte blijft intussen aangehouden. Hij heeft als raadsvrouwe Maureen Nibte en de officier van justitie in deze zaak is Romeo Rampersad.

Advertenties