Waarnemend president Brunswijk: Drinkwater Brokopondo veilig
31 May, 00:27
foto
Waarnemend president Ronnie Brunswijk beantwoordt vragen over cyanide. Hij merkt op dat er veel fake berichten zijn.


Waarnemend president Ronnie Brunswijk heeft dinsdag in De Nationale Assemblee meegedeeld dat het drinkwater in Brokopondo veilig is. Brunswijk benadrukte dat er geen cyanide in het stuwmeer is aangetroffen en dat eerdere mededeling over een hoge cyanide waarde in het water van het meer een misverstand was tussen NIMOS en de Ordening Kleinschalige Goudsector.

 “Er is tot nu toe geen cyanide in het meer aangetroffen. De eerste twee samples zijn in een mijn genomen waar cyanide houdende producten worden opgeslagen en niet in het meer”, legde Brunswijk uit. Hij zei dat voor de drinkwatervoorziening in Brokopondo er op twee locaties gebruik wordt gemaakt van water uit het meer. Het water wordt door SWM gezuiverd en gedistribueerd voor de gemeenschap. “Vanaf het nieuws ons heeft bereikt wordt zowel het ruw als gezuiverd water regelmatig getest op het voorkomen van cyanide, niet alleen door SWM, maar ook door het BOG”, liet de de regeringsfunctionaris optekenen.

Brunswijk erkent dat ondanks het water gemonitord wordt er nog steeds sprake is van twijfels bij de gemeenschap. Hij benadrukte dat de regering in tegenstelling tot veel DNA-leden alle geloof en vertrouwen heeft in instituten als het BOG. De Medische Zending heeft tot nu toe geen officiële registratie of melding van personen met mogelijke cyanide vergiftiging of overlijden daardoor. De klachten bij vergiftiging zijn zwak gevoel in de ledematen, hoofdpijn, duizeligheid, verwarring, misselijkheid en braken, moeite met ademhaling, pijn op de borst, belemmeringsgevoel op de borst. Bij contact van cyanide met de huid kunnen ook klachten ontstaan zoals rode geïrriteerde huid en bij oogcontact pijn en zwelling van de oogleden. Het ministerie van Volksgezondheid is in overleg met diverse internationale partners voor technische ondersteuning. Er is ook gesproken over mogelijkheden tot verruiming en vaststelling van diagnostisch capaciteit van labs.

“Samples laten onderzoeken is niet kosteloos en drukt zwaar op de beschikbare budgetten. Maar we blijven het doen vanwege de vele fake berichten waarin de gemeenschap gaat geloven. Men komt niet met bewijzen, maar het bewijsmateriaal wat er is, daarvan wordt de objectiviteit in twijfel genomen”, stelde Brunswijk. Zo merkte hij op dat er geen bewijs is dat een boot met zakken cyanide is gezonken in het meer. Volgens hem moet de regering nagaan of het niet strafbaar is dat mensen met fake berichten paniek zaaien. De kleinschalige goudsector heeft zich in de afgelopen 30 jaar ontwikkeld zonder een plan en begeleiding van de overheid. De regering werkt momenteel aan projecten die moeten helpen kwikgebruik te verminderen.

Diverse DNA-leden hebben de regering om duidelijkheid gevraagd over zaken die onduidelijk zijn, zodat zaken geen eigen leven gaan leiden. Asis Gajadien, fractieleider VHP, vroeg wederom aandacht voor de aansprakelijkheid. Hij wilde weten of de protocollen voor cyanidegebruik gedeeld worden met concessiehouders en de mensen die de vergunningen verlenen. Rabin Parmessar, fractieleider van de NDP, noemde het betreurenswaardig dat de regering nog geen overtuigende informatie heeft kunnen verschaffen aan de bevolking, waardoor de mensen nog steeds in onzekerheid leven voor wat betreft het vervuilde water. Ronny Asabina, fractieleider van BEP, zei dat er een groot spanningsveld is tussen de informatie die de regering deelt en de gemeenschap. “Niemand drinkt het leidingwater. De regering moet alles doen zodat de informatie ingang vindt, anders is er een vertrouwenscrisis”, stelde Asabina.

Edgar Sampie (ABOP/PL) zei dat hij niet hoopt dat de zaak in de doofpot beland. “Tegenwoordig weet je niet meer wie je kan en moet vertrouwen als het gaat om overtredingen van zo een grote aard. We weten nu niet of het de mensen zijn die huizen ver schreeuwen de daders zijn”. Sampie vroeg om een onafhankelijk onderzoek en wees erop dat er zoveel informatie is dat de gemeenschap niet weet wat te geloven. Hij vroeg om een duidelijke infolijn waar de samenleving alles kan volgen. Mahinder Jogi (VHP) merkte op dat het vraagstuk van de goudsector niet van nu is. Hij denkt dat het teveel gevraagd is als mensen nu verwachten dat deze regering alle problemen binnen drie jaar moet oplossen. De vergadering wordt donderdag voortgezet dan krijgt het parlement weer ruimte om in te gaan op wat de waarnemend president heeft meegedeeld.
Advertenties

Saturday 24 February
Friday 23 February
Thursday 22 February